Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13147 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 437 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager
Undervisningsministeriet
BEK nr 1115 af 21/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9502 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 E, Yderligere krav til periodisk ubemandede maskinrum, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 303 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester
Undervisningsministeriet
BEK nr 629 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1086 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om undersøgelse og rapportering af begivenheder under anvendelse af militære luftfartøjer
Forsvarsministeriet
BEK nr 10142 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 C, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 147 af 30/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1701 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 1293 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9318 af 24/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation
(BL 7-23, 1. udgave)

(BL 7-23, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1758 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation for skærpede fosforlofter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 684 af 22/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning
Justitsministeriet
BEK nr 1526 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 476 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til procesoperatør
Undervisningsministeriet
BEK nr 460 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gourmetslagter
Undervisningsministeriet
BEK nr 1343 af 11/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1301 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Landsbyggefondens årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 584 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9583 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 C Maskininstallationer, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1509 af 28/12/2016 - Gældende
Lovtidende A 2016 indeholder ingen forskrift med nr. 1509
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1591 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1435 af 22/12/2014 - Gældende
Lovtidende A 2014 indeholder ingen forskrift med nr. 1435
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 786 af 29/06/2011 - Gældende
Lovtidende A 2011 indeholder ingen forskrift med nr. 786
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 795 af 29/06/2011 - Gældende
Lovtidende A 2011 indeholder ingen forskrift med nr. 795
Undervisningsministeriet
BEK nr 1701 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9795 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1585 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9500 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 C, Maskineri, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1383 af 10/12/2010 - Gældende
Lovtidende A 2010 indeholder ingen forskrift med nr. 1383
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1441 af 22/12/2014 - Gældende
Lovtidende A 2014 indeholder ingen forskrift med nr. 1441
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1422 af 22/12/2014 - Gældende
Lovtidende A 2014 indeholder ingen forskrift med nr. 1422
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 301 af 23/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 1440 af 22/12/2014 - Gældende
Lovtidende A 2014 indeholder ingen forskrift med nr. 1440
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1500 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1439 af 22/12/2014 - Gældende
Lovtidende A 2014 indeholder ingen forskrift med nr. 1439
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 983 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 435 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør
Undervisningsministeriet
BEK nr 1475 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for rettergangsfuldmægtige
Justitsministeriet
BEK nr 739 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1422 af 23/12/2012 - Gældende
Lovtidende A 2012 indeholder ingen forskrift med nr. 1422
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 728 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 45 af 22/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen)
(Afmærkningsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor
Undervisningsministeriet
BEK nr 407 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.
Udenrigsministeriet
BEK nr 41 af 16/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser
(Erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse)

Undervisningsministeriet
BEK nr 592 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte
Erhvervsministeriet
BEK nr 1109 af 15/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 694 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1233 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>