Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13147 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 461 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 394 af 24/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 1074 af 07/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven.
Kulturministeriet
BEK nr 392 af 25/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om doktorgrader ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 314 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1358 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 347 af 12/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 444 af 06/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 867 af 11/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 909 af 23/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 1065 af 17/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks om revision af producentorganisationernes interventionsregnskaber m.m.
Udenrigsministeriet
BEK nr 1075 af 20/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af fiskerfartøjer via satellit
Udenrigsministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 750 af 14/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om doktorgrader
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 582 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme
Erhvervsministeriet
BEK nr 220 af 07/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 201 af 04/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 301 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1016 af 09/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 460 af 23/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om omsynsvirksomheder
(Omsynsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17156 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 500 af 17/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 362 af 26/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 305 af 23/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer
Undervisningsministeriet
BEK nr 514 af 09/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg og menighedsråd
Kirkeministeriet
BEK nr 17081 af 01/02/1986 - Gældende
Bestemmelser om flyvning med udstyr ude af funktion
(BL 1-20, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 677 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9307 af 08/03/2011 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav
(BL 1-12, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 874 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1082 af 12/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1508 af 11/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler
Kulturministeriet
BEK nr 335 af 30/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
Skatteministeriet
BEK nr 176 af 01/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om statstilskud til forsøgsordning for elbiler
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 185 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9051 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9796 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-I, D og E, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektroniske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1389 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 695 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter
(Dyrkningsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 390 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør
Undervisningsministeriet
BEK nr 1491 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1230 af 08/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 710 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 393 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør
Undervisningsministeriet
BEK nr 18 af 08/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 289 af 17/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1276 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om online væddemål
Skatteministeriet
BEK nr 1412 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 336 af 25/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager
Undervisningsministeriet
BEK nr 742 af 22/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og tilsvar i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>