Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fis  fandt 84 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
BEK nr 9638 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat
(BL 6-71, 5. udgave)

(BL 6-71, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9641 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elev-certifikat m.m.
(BL 6-96, 4. udgave)

(BL 6-96, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9642 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om praktisk uddannelse til FIS-certifikat m.m.
(BL 6-97, 3. udgave)

(BL 6-97, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10426 af 08/02/2011 - Gældende
Bestemmelser om moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse, anvendelsesegnethed og EF-verifikation, der skal anvendes i tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9635 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om certificering, generelt
(BL 6-03, 6. udgave)

(BL 6-03, 6. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10425 af 11/10/2011 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af de grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 424 af 28/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 23. april 2008 om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF af 28. marts 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF af 7. november 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9643 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om godkendte personer ved ATS-uddannelser
(BL 6-99, 1. udgave)

(BL 6-99, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9262 af 29/04/2008 - Gældende
Bestemmelser om krav til leverandører af lufttrafiktjeneste vedrørende procedurer om misbrug mm. (BL 7-3, 1. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9636 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om helbredskrav
(BL 6-05, 5. udgave)

(BL 6-05, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10139 af 15/11/2017 - Gældende
BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste m.m. (4. udgave af 15. november 2017)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9445 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BKI nr 51 af 14/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 16. februar 1977 med Kenya om et projekt vedrørende produktionsmidler til mindre kenyanske landbrug. (* 1) (* 2) (FISS)
Udenrigsministeriet
BKI nr 95 af 11/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst af 21. august 1985 med Kenya om dansk støtte til fase III af et projekt til sikring af produktionsmidler til mindre landbrug (* 1) (FISS)
Udenrigsministeriet
BKI nr 139 af 21/12/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 7. september 1979 med Kenya om fortsat dansk støtte til et projekt til fremme af produktionen i mindre kenyanske landbrug (FISS) (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 22046 af 14/03/1988 - Gældende
Bortvisning - Upassende opførsel - Bevis
Erhvervsministeriet
KEN nr 9529 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1019
Justitsministeriet
KEN nr 9848 af 04/10/2010 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 11268 af 24/05/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 31/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9486 af 02/07/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9843 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-518
Justitsministeriet
KEN nr 9347 af 15/05/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0119
Justitsministeriet
KEN nr 10008 af 07/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10087 af 01/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9332 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00776
Justitsministeriet
KEN nr 9114 af 28/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00476
Justitsministeriet
2006/1 BSF 52 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af aftale undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 om ændring af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 samt af intern aftale om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 17. juli 2006
Udenrigsministeriet
2012/1 LSV 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Folketinget
2012/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 518 af 28/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
BEK nr 703 af 09/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1370 af 25/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9112 af 17/12/2013 - Historisk
Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10)
Udgave 13, 17. december 2013

(BL 9-10, 13. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9040 af 16/12/2014 - Historisk
Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10)
Udgave 14, 16. december 2014

(BL 9-10, 14. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1457 af 28/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9111 af 17/12/2013 - Historisk
Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)
Udgave 1, 17. december 2013

(BL 9-10, 13. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10385 af 17/12/2014 - Historisk
Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)
Udgave 2, 16. december 2014

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9719 af 10/12/2004 - Historisk
Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. (BL 9-10, 3 udgave)
(BL 9-10, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10130 af 08/12/2006 - Historisk
Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv.
(BL 9-10, 5. udgave)

(BL 9-10, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10098 af 23/11/2009 - Historisk
Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. (BL 9-10 udgave 8)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10539 af 03/12/2007 - Historisk
Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. (BL 9-10, 6. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9704 af 08/12/2011 - Historisk
Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. (BL 9-10) Udgave 10, 8. december 2011
(BL 9-10. 10. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9494 af 13/06/2005 - Historisk
BL 8-10 Bestemmelser om obligatorisk indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder
Udgave 2, 13. juni 2005

(BL 8-10, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9826 af 09/12/2005 - Historisk
Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. (BL 9-10, 4. udgave)
(BL 9-10, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9737 af 16/11/2010 - Historisk
Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. 9. udgave
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2 >