Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fløs  fandt 50 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: fler , flys ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
CIR nr 9030 af 12/01/2012 - Gældende
Cirkulære om obligatorisk indberetning af løn og sygdomsfravær i FLØS
(Til menighedsrådene)

Kirkeministeriet
CIR nr 9507 af 28/06/2005 - Gældende
Cirkulære om obligatorisk anvendelse af FLØS fraværsmodul til tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.v.
(Til menighedsrådene)

Kirkeministeriet
CIS nr 9712 af 21/02/2005 - Gældende
Cirkulærskrivelse om efterindtægt efter præster og provster
(Til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriet
CIR nr 9117 af 27/03/2012 - Gældende
Cirkulære om honorering af præsters varetagelse af hvervet som kontaktperson eller daglig leder
(Til biskopperne, provstiudvalgene, menighedsrådene og præsterne)

Kirkeministeriet
CIS nr 9698 af 01/06/2005 - Gældende
Cirkulærskrivelse om tildeling af studieorlov til præster i hele måneder
(Til biskopperne)

Kirkeministeriet
CIR nr 9258 af 10/06/2013 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af en række cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

Kirkeministeriet
VEJ nr 9739 af 17/01/2011 - Gældende
Vejledning om kirkelig ligning til »selvstændige« kirkegårde
Kirkeministeriet
2016/1 BTL 160 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om forsøg i folkekirken
Folketinget
VEJ nr 10205 af 30/11/2016 - Gældende
Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.
Kirkeministeriet
2006/1 BTL 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager
(Finansiering af præstestillinger m.v.)

Folketinget
2006/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager
(Finansiering af præstestillinger m.v.)

Kirkeministeriet
2006/1 BTL 160 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi
(Menighedsrådets sammensætning, loyalitetskrav til valgte menighedsrådsmedlemmer og bindende stiftsbidrag m.v.)

Folketinget
2008/1 LSF 27 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, lov om folkekirkens økonomi og forskellige andre love
(Effektivisering af folkekirkens økonomi og administration samt udvidet adgang til kirkelig betjening m.v.)

Kirkeministeriet
2006/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi
(Menighedsrådets sammensætning, loyalitetskrav til valgte menighedsrådsmedlemmer og bindende stiftsbidrag m.v.)

Kirkeministeriet
2005/1 LSF 74 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi
(Finansiering af nye præstestillinger, forenkling og bedre styring af fællesfonden m.v.)

Kirkeministeriet
CIS nr 9679 af 09/12/2004 - Historisk
Cirkulærskrivelse om beregning af lønninger til præster i FLØS
(Til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriet
CIS nr 9000 af 01/03/2001 - Historisk
Cirkulærskrivelse om pensionsbidrag af rådighedstillæg til DOKS-organister
Kirkeministeriet
CIS nr 10332 af 18/11/1998 - Historisk
Cirkulærskrivelse om pensionsbidrag af rådighedstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere
Kirkeministeriet
CIS nr 9001 af 07/08/1998 - Historisk
Cirkulærskrivelse om pensionsbidrag af administrationstillæg til gravere og visse kirkegårdsledere
Kirkeministeriet
CIS nr 10347 af 18/11/1998 - Historisk
Cirkulærskrivelse om pensionsbidrag af rådighedstillæg til kirketjenere
Kirkeministeriet
CIR nr 12027 af 01/07/1994 - Historisk
Cirkulære om ændring af cirkulære af 10. marts 1993 om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer
Kirkeministeriet
CIS nr 9018 af 21/07/2003 - Historisk
Cirkulærskrivelse om forhøjelse af kordegnes rådighedstillæg
(til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriet
CIS nr 12078 af 05/12/1997 - Historisk
Cirkulærskrivelse om pensionsbidrag af visse faste tillæg til kordegne
Kirkeministeriet
CIS nr 9822 af 01/03/2005 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om forhøjelse af grundbeløbet for det mellemste rådighedstillæg til stillinger som graver og visse kirkegårdsledere
(Til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriet
CIR nr 12014 af 23/01/1998 - Historisk
Cirkulære om omklassificering af PO-organiststillinger i lønramme 9/14/17.
Kirkeministeriet
CIS nr 9598 af 06/09/2002 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om forhøjelse af pensionsbidragene i CO-II pensionsordningen m.m.
(Til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriet
CIS nr 9015 af 15/03/2002 - Historisk
Cirkulærskrivelse om omklassificering af stillinger som PO-organist fra lønramme 9-15-17 til lønramme 12-17
(Til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriet
CIS nr 12083 af 05/12/1997 - Historisk
Cirkulærskrivelse om pensionsbidrag af visse faste tillæg til organister.
Kirkeministeriet
CIR nr 9654 af 07/12/2002 - Historisk
Cirkulære om gruppelivsordning for visse kirke- og kirkegårds- funktionærer.
Kirkeministeriet
CIR nr 10335 af 15/01/1999 - Historisk
Cirkulære om gruppelivsordning for visse kirke- og kirkegårdsfunktionærer
Kirkeministeriet
VEJ nr 9080 af 25/02/2013 - Historisk
Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision
Kirkeministeriet
VEJ nr 10318 af 12/12/2014 - Historisk
Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision
Kirkeministeriet
CIR nr 12046 af 30/04/1998 - Historisk
Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 1998 (* 1)
Kirkeministeriet
CIR nr 12043 af 30/06/1997 - Historisk
Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 1997.
Kirkeministeriet
CIR nr 12084 af 11/10/1996 - Historisk
Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. oktober 1996
Kirkeministeriet
CIR nr 135 af 15/06/1998 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl.
Kirkeministeriet
CIR nr 9697 af 31/03/2005 - Historisk
Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005
(Til stiftsøvrighederne)

(Vikarcirkulæret)

Kirkeministeriet
CIR nr 9228 af 28/03/2006 - Historisk
Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006
(Til stiftsøvrighederne)

(Vikarcirkulæret)

Kirkeministeriet
CIS nr 151 af 20/09/1995 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. (* 1)
Kirkeministeriet
VEJ nr 9946 af 03/12/2009 - Historisk
Vejledning til overenskomst for organister
(Vejledning til cirkulære 84 af 7. oktober 2009 om overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister)

Kirkeministeriet
VEJ nr 9570 af 25/10/2010 - Historisk
Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision
Kirkeministeriet
CIR nr 9236 af 28/03/2006 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 2006
(Til stiftsøvrighederne)

(Løncirkulæret)

Kirkeministeriet
CIR nr 11029 af 01/05/1999 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1999
Kirkeministeriet
CIR nr 9539 af 31/03/2005 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 2005
(Til stiftsøvrighederne)

(Løncirkulæret)

Kirkeministeriet
CIR nr 11490 af 17/04/2000 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 2000
Kirkeministeriet
VEJ nr 10010 af 21/12/2009 - Historisk
Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision
Kirkeministeriet
CIR nr 12044 af 30/04/1998 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1998 (* 1)
Kirkeministeriet
CIR nr 10193 af 17/09/1998 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. oktober 1998
Kirkeministeriet
CIR nr 137 af 10/03/1993 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer.
Kirkeministeriet
CIR nr 12090 af 20/12/1997 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer. (* 1)
Kirkeministeriet