Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flotte billeder  fandt 98 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2 

 
KEN nr 10104 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0122
Justitsministeriet
KEN nr 9075 af 28/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 101/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9003 af 20/11/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0006
Justitsministeriet
KEN nr 9695 af 17/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi
Skatteministeriet
KEN nr 9183 af 21/04/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0804
Justitsministeriet
KEN nr 9137 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0173
Justitsministeriet
KEN nr 9159 af 13/03/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0034
Justitsministeriet
KEN nr 9118 af 27/04/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/50
Justitsministeriet
KEN nr 4004 af 29/03/1993 - Gældende
Merbetaling for anvendelse af tagbelægning af bestemt fabrikat
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
ISP nr 2004.758 - Gældende
Inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård
Folketinget
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
KEN nr 9097 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00747
Justitsministeriet
KEN nr 9645 af 25/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9247 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00762
Justitsministeriet
ISP nr 1999.562 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Horsens
Folketinget
KEN nr 9011 af 19/01/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1062
Justitsministeriet
ISP nr 2004.696 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Hobro
Folketinget
KEN nr 9967 af 20/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0130
Justitsministeriet
KEN nr 10043 af 30/10/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0015
Justitsministeriet
ISP nr 2009.0330 - Gældende
Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008
Folketinget
ISP nr 1990.318 - Gældende
Besøg på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Folketinget
KEN nr 9043 af 02/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/5
Justitsministeriet
KEN nr 9041 af 24/01/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01051
Justitsministeriet
1997/1 LSF 92 - Gældende
1997 LSF 92 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND (MULIGHED FOR EN DELVIS UDDELING AF FONDENS KAPITAL OG ÆNDRING AF FONDENS UDDELINGSPRAKSIS)
Folketinget
ISP nr 2005.867 - Gældende
Inspektion af Bostedet Solstriben
Folketinget
VEJ nr 9534 af 03/06/2016 - Gældende
Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
ISP nr 2002.697 - Gældende
Inspektion af bostedet Munkehatten
Folketinget
KEN nr 9246 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00761
Justitsministeriet
KEN nr 10152 af 15/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00959
Justitsministeriet
AFG nr 10320 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Tatovører, som tegner i frihånd, udøver ikke kunstnerisk virksomhed, og tilknyttede tatovører var ikke selvstændigt erhvervsdrivende
Skatteministeriet
ISP nr 2006.686 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Ringe
Folketinget
2012/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Folketinget
ISP nr 2007.730 - Gældende
Inspektion af Kragskovhede
Folketinget
ISP nr 2009.0817 - Gældende
Inspektion af døgninstitution for børn og unge – Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008
Folketinget
ISP nr 2010.0616 - Gældende
Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland Herning og Viborg den 16. og 17. juni 2010
Folketinget
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
ISP nr 2011.0308 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Center København, Afdeling O, den 16. og 17. marts 2009
Folketinget
1991/1 BSF 24 - Gældende
1991 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ERHVERVSZONER
Folketinget
ISP nr 1995.587 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Ringe
Folketinget
2008/1 BR 10 - Gældende
Beretning om regeringens oplysninger til Folketinget
Folketinget
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
VEJ nr 14007 af 30/09/1993 - Gældende
Udarbejdelse af kommunale miljøhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
ISP nr 2010.1008 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010
Folketinget
ISP nr 2006.752 - Gældende
Inspektion af Roskilde Amtssygehus Fjorden den 17. november 2005
Folketinget
KEN nr 9021 af 19/01/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00175
Justitsministeriet
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
1995/1 BTL 268 - Gældende
1995 BTL 268 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER, LOV OM FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER M.V., LOV OM GYMNASIET M.V. OG LOV OM KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN OG OM STUDIEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING FOR VOKSNE M.V. (GODKENDELSE, TILSKUD OG BESTEMMELSER OM VISSE SKOLER) NR L 268 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 BTL 240 - Gældende
1991 BTL 240 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER M.V. (DANMARKS TILTRÆDELSE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION) NR L 240 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget< 1|2