Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
KEN nr 10018 af 06/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - fagretlig - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven
(Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen)

Justitsministeriet
AFG nr 11708 af 11/04/2000 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
KEN nr 10275 af 07/11/2006 - Gældende
Påbud om indretning af skærmarbejds- og kontorarbejdspladser
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20058 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT E - STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
KEN nr 9625 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00166
Justitsministeriet
KEN nr 11220 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9178 af 18/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00407
Justitsministeriet
2001/2 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om individuel boligstøtte
(Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.)

Socialministeriet
ISP nr 2006.0207 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital den 8. december 2004 - Opfølgning
Folketinget
AFG nr 10386 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Uderum i tilknytning til Bed & Breakfast ikke afskrivningsberettiget
Skatteministeriet
2016/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen)
Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9691 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-103
Justitsministeriet
2014/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til at minimere mobning i skolen
Folketinget
2002/1 BTL 222 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Folketinget
FOU nr 2011.1405 - Gældende
2011 14-5. Oplysningerne i Vetstat er miljøoplysninger
Folketinget
KEN nr 9960 af 18/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00690
Justitsministeriet
FOU nr 2011.2002 - Gældende
2011 20-2 Tilbagekaldelse af en afgørelse om at en klage over en ansat ikke ville få konsekvenser
Folketinget
2009/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af nærbaner i Trekantområdet
Folketinget
KEN nr 9728 af 18/08/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-30
Justitsministeriet
KEN nr 9471 af 26/05/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00853
Justitsministeriet
ISP nr 2006.811 - Gældende
Inspektion af Bornholms Regionskommune
Folketinget
KEN nr 9523 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00482
Justitsministeriet
VEJ nr 9946 af 24/11/2014 - Gældende
Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne
(E-tabsvejledning)

Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9704 af 02/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-220
Justitsministeriet
KEN nr 11193 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - chikane - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 LSV 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

Folketinget
KEN nr 9100 af 12/03/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00192
Justitsministeriet
2011/1 BR 9 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011-12
Folketinget
1992/1 LSF 63 - Gældende
1992 LSF 63 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED OG LOV OM TILSYN MED FIRMAPENSIONSKASSER1)
Folketinget
STV nr 20049 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT E - STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
VEJ nr 10329 af 21/12/2017 - Gældende
Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11335 af 22/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00851
Justitsministeriet
KEN nr 9153 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00201
Justitsministeriet
1996/1 BTL 136 - Gældende
1996 BTL 136 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKESKOLEN (STYRELSESREGLER M.V.) NR L 136 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1990/2 BTL 36 - Gældende
1990 BTL 36 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENINGERS OMDANNELSE TIL AKTIESELSKABER M.V.) NR L 36 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
2008/1 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af nærbaner i Trekantområdet
Folketinget
FOU nr 1999.472 - Gældende
Afskedigelse. Partshøring. Aktindsigt og mulig anvendelse af anonyme oplysninger i Banestyrelsen
Folketinget
2018/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
2007/2 LSF 163 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
(Justering af dommernormeringen ved byretterne m.v.)

Justitsministeriet
ISP nr 2009.0123 - Gældende
Inspektion af Psykiatricenter Vest den 16. januar 2007 - Opfølgning
Folketinget
ISP nr 2004.802 - Gældende
Inspektion af Den nye Ungeinstitution Grenen
Folketinget
KEN nr 9612 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00890
Justitsministeriet
KEN nr 9379 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnes kendelse i sag nr. 12-70-00220
Justitsministeriet
2004/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Arkiver, biblioteker og museer samt syns- og læsehandicappede m.v.)

Kulturministeriet
2018/1 LSV 79 - Gældende
Forslag til Lov om firmapensionskasser
Folketinget
2017/1 BTL 237 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.)
Folketinget
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
2001/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af momsloven
Skatteministeriet
KEN nr 9383 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>