Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1543 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1994/1 BSF 43 - Gældende
1994 BSF 43 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING AF EUROPA-PARLAMENTETS BEFØJELSER
Folketinget
KEN nr 9156 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00206
Justitsministeriet
KEN nr 9527 af 06/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00951
Justitsministeriet
KEN nr 9456 af 27/04/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at undersøge den samlede daglige løftemængde
Beskæftigelsesministeriet
2002/1 BSF 122 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder i toppen
Folketinget
KEN nr 10344 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over kompliceret kikkertundersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
2000/1 BSF 61 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af frameldingskupon for bidrag til politiske partier
Folketinget
2004/2 SF. L 57 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 57
Forsvarsministeriet
KEN nr 9266 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-9-01 om computer - førskolebarn - nedsat kommunikationsevne - afhjælpe eller udvikle - partshøring - hjælpemidler - merudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9748 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0083
Justitsministeriet
KEN nr 9002 af 18/05/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-16/26
Justitsministeriet
KEN nr 9726 af 10/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - dokumentation - Tilbudsportalen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9150 af 26/03/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 11/2003
Justitsministeriet
KEN nr 9780 af 07/10/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0845
Justitsministeriet
2008/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven
(Videokommunikation ved fristforlængelser og justering af dommernormering)

Justitsministeriet
KEN nr 9335 af 24/09/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - bopæl - dokumentation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BTL 185 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg)

Folketinget
KEN nr 9261 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00629
Justitsministeriet
2014/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort
Folketinget
KEN nr 9579 af 01/06/2012 - Gældende
Påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved manuel håndtering
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9325 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00773/2
Justitsministeriet
KEN nr 9383 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00253
Justitsministeriet
KEN nr 9608 af 11/12/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 103/2002
Justitsministeriet
2015/1 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort
Folketinget
1995/1 LSF 217 - Gældende
1995 LSF 217 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM FILMCENSUR OG AF LOV OM MÆRKNING AF VIDEOGRAMMER
Folketinget
2017/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem
Folketinget
KEN nr 9423 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00624
Justitsministeriet
2003/1 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om selvvisitering til plejehjem, plejebolig eller botilbud
Folketinget
KEN nr 9174 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00355
Justitsministeriet
2005/1 BSF 24 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en prioriteret regionalpolitisk beskæftigelsesindsats
Folketinget
KEN nr 9024 af 14/10/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-83
Justitsministeriet
KEN nr 9354 af 19/06/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 40/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9180 af 19/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00366-2
Justitsministeriet
KEN nr 9956 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0003
Justitsministeriet
KEN nr 9281 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00452
Justitsministeriet
KEN nr 9860 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01124
Justitsministeriet
KEN nr 9322 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0818
Justitsministeriet
KEN nr 9815 af 17/08/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00956
Justitsministeriet
KEN nr 10553 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende kontrolscanning forud for operativ fjernelse af sten i urinleder
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9544 af 12/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - forvaltningsretlig genoptagelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9675 af 29/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-312
Justitsministeriet
KEN nr 9570 af 27/11/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10166 af 01/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. oktober 2002 vedr. Straksfradrag tilbygning ctr. nybygning
Skatteministeriet
2006/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om selvvisitering til plejehjem, plejebolig eller botilbud
Folketinget
KEN nr 10108 af 06/10/2009 - Gældende
Dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser
Beskæftigelsesministeriet
2004/2 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats mod ghettodannelse
Folketinget
2004/1 BSF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats mod ghettodannelse
Folketinget
KEN nr 9247 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00530
Justitsministeriet
AFG nr 10147 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-551
Justitsministeriet
1996/1 BTL 101 - Gældende
1996 BTL 101 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EN AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK (PRÆMIERINGSORDNING, PULJEJOB, OMLÆGNING AF KOMMUNAL JOBTRÆNING M.V.) NR L 101 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>