Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1996/1 BTL 101 - Gældende
1996 BTL 101 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EN AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK (PRÆMIERINGSORDNING, PULJEJOB, OMLÆGNING AF KOMMUNAL JOBTRÆNING M.V.) NR L 101 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2014/1 BTL 155 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)
Folketinget
2003/1 BTL 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Folketinget
KEN nr 10298 af 19/12/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-601 og 604
Justitsministeriet
ISP nr 2011.1215 - Gældende
Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011
Folketinget
KEN nr 9152 af 26/03/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 15/2003
Justitsministeriet
KEN nr 9550 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00131
Justitsministeriet
KEN nr 10078 af 07/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
2013/1 SF.L L 126 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. januar 2014) - L 126
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
2014/1 BSF 64 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre rammer for inklusion i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 10387 af 20/02/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-609
Justitsministeriet
2009/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter
(Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager)

Justitsministeriet
2000/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
KEN nr 9793 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00493
Justitsministeriet
2004/1 BSF 108 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af selvmordsforsøg ved forbud mod salg af større pakker svag smertestillende medicin i håndkøb
Folketinget
1991/1 BSF 63 - Gældende
1991 BSF 63 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN FOLKESKOLEKOMMISSION
Folketinget
ISP nr 1998.570 - Gældende
Inspektion af Teglgårdshuset og Udslusningsboligerne i Middelfart
Folketinget
KEN nr 9757 af 22/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-248
Justitsministeriet
KEN nr 9685 af 29/02/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 138/1995
Justitsministeriet
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
KEN nr 9763 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 39/1999
Justitsministeriet
SKR nr 9000 af 07/01/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10103 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0144
Justitsministeriet
VEJ nr 9375 af 11/06/2014 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
FOU nr 1989.224 - Gældende
Besøg på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland.
Folketinget
ISP nr 1999.601 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Møgelkær
Folketinget
KEN nr 9222 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00881
Justitsministeriet
KEN nr 10121 af 30/01/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9998 af 25/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10193 af 18/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9329 af 25/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Moms leveringssted - internetydelser
Skatteministeriet
KEN nr 12518 af 12/12/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 99/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9134 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0135
Justitsministeriet
KEN nr 9587 af 28/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00149
Justitsministeriet
KEN nr 9463 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00111
Justitsministeriet
KEN nr 9233 af 17/05/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0976
Justitsministeriet
KEN nr 60414 af 30/05/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/1996
Justitsministeriet
2004/1 BSF 131 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder i toppen
Folketinget
2012/1 BR 5 - Gældende
Beretning om Folketingets behandling af det europæiske semester
Folketinget
1994/1 BSF 23 - Gældende
1994 BSF 23 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORHINDRING AF EKSPORT AF SOJAKAGEFABRIKKENS KLORANLÆG
Folketinget
KEN nr 9065 af 15/01/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0172
Justitsministeriet
KEN nr 9966 af 16/12/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0918
Justitsministeriet
KEN nr 9787 af 10/09/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0256
Justitsministeriet
KEN nr 9050 af 19/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9245 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00759
Justitsministeriet
KEN nr 9769 af 28/10/2010 - Gældende
Ophævelse af påbud om forsvarlige adgangsveje og ophævelse af rådgiverpåbud
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9329 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0832
Justitsministeriet
KEN nr 12849 af 10/01/2001 - Gældende
19-2000
Erhvervsministeriet
KEN nr 9661 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00509
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>