Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1562 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9936 af 28/10/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0312
Justitsministeriet
KEN nr 12849 af 10/01/2001 - Gældende
19-2000
Erhvervsministeriet
KEN nr 9661 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00509
Justitsministeriet
KEN nr 9597 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-297
Justitsministeriet
KEN nr 9169 af 01/05/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 5/2002
Justitsministeriet
KEN nr 10296 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01014
Justitsministeriet
KEN nr 9791 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475
Justitsministeriet
KEN nr 10771 af 03/11/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 123/1999
Justitsministeriet
1985/1 LSF 89 - Gældende
1985 LSF 89 FORSLAG TIL LOV OM TIL- OG OMBYGNING M.V. AF NATIONALMUSEET
Folketinget
KEN nr 9843 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-518
Justitsministeriet
KEN nr 9062 af 27/01/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om løft af kasser, men ophævelse af påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven
(Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 11973 af 30/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 142/2000
Justitsministeriet
ISP nr 1989.234 - Gældende
Besøg på Sankt Hans Hospital.
Folketinget
KEN nr 9159 af 13/03/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0034
Justitsministeriet
KEN nr 9138 af 27/04/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/44
Justitsministeriet
2001/2 LSF 195 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Forhøjelse af hastighedsbegrænsningen for kørsel på motorveje og ændring af reglerne for frakendelse af førerretten)

Folketinget
KEN nr 9423 af 05/02/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9252 af 18/06/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00230
Justitsministeriet
FOU nr 2014.0027 - Gældende
2014-27. Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger
Folketinget
KEN nr 9468 af 23/05/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - adgangsbegrænsning - forskelsbehandling "by association" - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9528 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1006
Justitsministeriet
1994/1 BSF 37 - Gældende
1994 BSF 37 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF GRØNNE AFGIFTER FOR ERHVERV
Folketinget
KEN nr 9075 af 28/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 101/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9127 af 20/03/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00570
Justitsministeriet
2006/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod håndkøbssalg af store pakker smertestillende medicin med det formål at forebygge selvmord, selvmordsforsøg og forgiftninger
Folketinget
UDT nr 9885 af 11/09/2014 - Gældende
2014-27. Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger
Folketinget
KEN nr 9754 af 04/05/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9752 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-307
Justitsministeriet
2017/1 LSF 240 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
KEN nr 9048 af 19/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9094 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00734
Justitsministeriet
KEN nr 11124 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00830
Justitsministeriet
2012/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Justitsministeriet
ISP nr 2001.676 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital
Folketinget
KEN nr 10178 af 04/10/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9960 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0012
Justitsministeriet
KEN nr 9766 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 52/1999
Justitsministeriet
2013/1 LSF 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
(Sikkerhed i retssale)

Justitsministeriet
AFG nr 9565 af 20/03/2007 - Gældende
En virksomhed, der tilbyder, at privatpersoner kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, blev ikke anset for ølafgiftspligtig
Skatteministeriet
KEN nr 9964 af 16/12/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0911
Justitsministeriet
KEN nr 9483 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-492
Justitsministeriet
2003/1 BSF 150 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association
Folketinget
1997/1 BSF 30 - Gældende
1997 BSF 30 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVIKLING AF DEMOKRATIET I KOMMUNER OG AMTER
Folketinget
1998/1 BTL 117 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om daghøjskoler og produktionsskoler m.v.
Folketinget
2003/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder)
Folketinget
KEN nr 10182 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01023
Justitsministeriet
KEN nr 11952 af 09/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 130/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9725 af 29/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00698
Justitsministeriet
KEN nr 10422 af 25/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>