Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 10724 af 05/10/2015 - Gældende
Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10777 af 20/10/2004 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20125 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT E STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
KEN nr 9248 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00580
Justitsministeriet
KEN nr 9565 af 16/10/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - bopæl - dokumentation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9140 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0146
Justitsministeriet
KEN nr 9198 af 07/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 13-70-00527
Justitsministeriet
KEN nr 9473 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0209
Justitsministeriet
2014/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af indsatsen mod medier, der uretmæssigt krænker privatlivets fred eller bringer urigtige historier
Folketinget
KEN nr 9217 af 12/03/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0179
Justitsministeriet
KEN nr 9118 af 22/02/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-252
Justitsministeriet
KEN nr 11933 af 25/04/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 134/2000
Justitsministeriet
FOU nr 1988.118 - Gældende
Manglende partshøring i familieretssag
Folketinget
KEN nr 10098 af 03/12/1993 - Gældende
Opfindelse og de foranstaltninger, den omfattede, ikke anset som ny i forhold til, hvad der allerede var på markedet ved ansøgningens indlevering.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9463 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr.13-70-00501
Justitsministeriet
KEN nr 9085 af 26/03/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-622
Justitsministeriet
KEN nr 9889 af 08/10/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0282
Justitsministeriet
KEN nr 9520 af 23/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01086
Justitsministeriet
1996/1 LSF 43 - Gældende
1996 LSF 43 FORSLAG TIL LOV OM FILM
Folketinget
KEN nr 9698 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01129
Justitsministeriet
2001/2 BTL 175 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
Folketinget
1989/1 BSF 44 - Gældende
1989 BSF 44 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN ENERGI- OG MILJØANSVARLIG TRANSPORTPOLITIK
Folketinget
KEN nr 9646 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00640
Justitsministeriet
ISP nr 2009.0330 - Gældende
Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008
Folketinget
KEN nr 9183 af 13/02/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - religion eller tro - afskedigelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love
(Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)

Folketinget
KEN nr 10069 af 28/02/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-11 om mellemkommunal refusion - opholdskommune - flytning - lejet værelse - sidestillet med - botilbud - forsorgshjem - betalingskommune - ubrudt forløb
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling
Folketinget
KEN nr 10259 af 28/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-580
Justitsministeriet
2004/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket indsats mod tvangsægteskaber
Folketinget
KEN nr 9442 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00446
Justitsministeriet
1998/1 LSF 126 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsafgiftsloven og tinglysningsloven
Justitsministeriet
KEN nr 9158 af 04/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afmeldelse fra momsregistrering kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
KEN nr 10072 af 03/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - fertilitetsbehandling - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9514 af 03/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. norsk lønmodtager – arbejdsmarkedsbidrag af indkomst ved udlejningsvirksomhed i Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 9461 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00604
Justitsministeriet
2007/2 TBL 8 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v.
(Indeksering af energiafgifterne)

Folketinget
KEN nr 9030 af 20/01/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00721
Justitsministeriet
KEN nr 9536 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475/1
Justitsministeriet
FOU nr 2000.535 - Gældende
Optagelse af læserbrev i personaleblad offentligt ansattes ytringsfrihed. Underretningspligt. Principper for offentlig ledelse
Folketinget
VEJ nr 9041 af 31/01/2018 - Gældende
Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og anmeldelsesmyndigheden)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9467 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00126
Justitsministeriet
2005/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

Justitsministeriet
2001/2 BTL 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven
(Ændringer som følge af tonnageskatteloven)

Folketinget
FOU nr 2000.386 - Gældende
Ulovbestemt partshøringspligt om skitse over kommunes forslag til boligændring. Bistandslovens § 59.
Folketinget
2003/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)
(Tilpasning til forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, regelforenkling m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 9516 af 30/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
KEN nr 9669 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9362 af 26/03/2019 - Gældende
Leveringssted ved overdragelse af IP-rettigheder
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>