Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5 >

 
BEK nr 143 af 23/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 1687 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
(Kvægbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1208 af 27/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1065 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1293 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1343 af 14/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 483 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Kulturministeriet
BEK nr 9499 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 B Intakt stabilitet, inddeling og stabilitet ved havari, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 937 af 27/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 281 af 26/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1540 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 686 af 20/07/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om satellitnet og -tjenester med henblik på nyhedsindsamling
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1752 af 16/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, til investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 645 af 06/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 91 af 25/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, til investeringer vedrørende fiskefartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 1067 af 27/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 314 af 30/04/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 954 af 10/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 641 af 05/10/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 280 af 06/05/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers og specialforeningers prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 95 af 20/02/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 886 af 02/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 351 af 07/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
(Kvægbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1007 af 14/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om revision m.v. ved erhvervsskoler og skolehjem
Undervisningsministeriet
BEK nr 129 af 02/03/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos fjerkræ
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10001 af 01/06/1969 - Historisk
Vægte. Almindelige bestemmelser for justering
Erhvervsministeriet
BEK nr 1192 af 20/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1182 af 13/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers og fåmandsforeningers prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 537 af 01/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 13/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 936 af 21/11/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 667 af 10/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
(Frekvenspolitisk Rammemandat)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1723 af 22/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5 >