Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9815 af 17/08/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00956
Justitsministeriet
KEN nr 10553 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over manglende kontrolscanning forud for operativ fjernelse af sten i urinleder
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9570 af 27/11/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9544 af 12/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - forvaltningsretlig genoptagelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9675 af 29/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-312
Justitsministeriet
KEN nr 10166 af 01/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. oktober 2002 vedr. Straksfradrag tilbygning ctr. nybygning
Skatteministeriet
2006/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om selvvisitering til plejehjem, plejebolig eller botilbud
Folketinget
KEN nr 10108 af 06/10/2009 - Gældende
Dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser
Beskæftigelsesministeriet
2004/1 BSF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats mod ghettodannelse
Folketinget
2004/2 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats mod ghettodannelse
Folketinget
KEN nr 9247 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00530
Justitsministeriet
AFG nr 10147 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-551
Justitsministeriet
1996/1 BTL 101 - Gældende
1996 BTL 101 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EN AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK (PRÆMIERINGSORDNING, PULJEJOB, OMLÆGNING AF KOMMUNAL JOBTRÆNING M.V.) NR L 101 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2014/1 BTL 155 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)
Folketinget
2003/1 BTL 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Folketinget
KEN nr 10298 af 19/12/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-601 og 604
Justitsministeriet
KEN nr 9152 af 26/03/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 15/2003
Justitsministeriet
ISP nr 2011.1215 - Gældende
Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011
Folketinget
KEN nr 9550 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00131
Justitsministeriet
KEN nr 10078 af 07/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
2013/1 SF.L L 126 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. januar 2014) - L 126
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
2014/1 BSF 64 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre rammer for inklusion i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 10387 af 20/02/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-609
Justitsministeriet
2009/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter
(Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager)

Justitsministeriet
2000/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
KEN nr 9793 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00493
Justitsministeriet
1991/1 BSF 63 - Gældende
1991 BSF 63 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN FOLKESKOLEKOMMISSION
Folketinget
2004/1 BSF 108 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af selvmordsforsøg ved forbud mod salg af større pakker svag smertestillende medicin i håndkøb
Folketinget
ISP nr 1998.570 - Gældende
Inspektion af Teglgårdshuset og Udslusningsboligerne i Middelfart
Folketinget
KEN nr 9757 af 22/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-248
Justitsministeriet
KEN nr 9685 af 29/02/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 138/1995
Justitsministeriet
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
KEN nr 9763 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 39/1999
Justitsministeriet
SKR nr 9000 af 07/01/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10103 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0144
Justitsministeriet
VEJ nr 9375 af 11/06/2014 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
FOU nr 1989.224 - Gældende
Besøg på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland.
Folketinget
ISP nr 1999.601 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Møgelkær
Folketinget
KEN nr 9222 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00881
Justitsministeriet
KEN nr 10121 af 30/01/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9998 af 25/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10193 af 18/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12518 af 12/12/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 99/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9329 af 25/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Moms leveringssted - internetydelser
Skatteministeriet
KEN nr 9134 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0135
Justitsministeriet
KEN nr 9587 af 28/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00149
Justitsministeriet
KEN nr 9463 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00111
Justitsministeriet
KEN nr 9233 af 17/05/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0976
Justitsministeriet
2012/1 BR 5 - Gældende
Beretning om Folketingets behandling af det europæiske semester
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>