Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1998/1 BTL 117 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om daghøjskoler og produktionsskoler m.v.
Folketinget
1997/1 BSF 30 - Gældende
1997 BSF 30 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVIKLING AF DEMOKRATIET I KOMMUNER OG AMTER
Folketinget
2003/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder)
Folketinget
KEN nr 10182 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01023
Justitsministeriet
KEN nr 9483 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-492
Justitsministeriet
2003/1 BSF 150 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association
Folketinget
KEN nr 11952 af 09/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 130/2000
Justitsministeriet
KEN nr 11875 af 28/03/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 119/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9725 af 29/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00698
Justitsministeriet
KEN nr 10422 af 25/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10010 af 31/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-360
Justitsministeriet
KEN nr 10011 af 31/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-381
Justitsministeriet
VEJ nr 10724 af 05/10/2015 - Gældende
Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10777 af 20/10/2004 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20125 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT E STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
KEN nr 9248 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00580
Justitsministeriet
KEN nr 9565 af 16/10/2013 - Gældende
SU - tilbagebetaling - bopæl - dokumentation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9140 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0146
Justitsministeriet
KEN nr 9198 af 07/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 13-70-00527
Justitsministeriet
KEN nr 9473 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0209
Justitsministeriet
2014/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af indsatsen mod medier, der uretmæssigt krænker privatlivets fred eller bringer urigtige historier
Folketinget
KEN nr 9217 af 12/03/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0179
Justitsministeriet
KEN nr 9118 af 22/02/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-252
Justitsministeriet
KEN nr 11933 af 25/04/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 134/2000
Justitsministeriet
FOU nr 1988.118 - Gældende
Manglende partshøring i familieretssag
Folketinget
KEN nr 10098 af 03/12/1993 - Gældende
Opfindelse og de foranstaltninger, den omfattede, ikke anset som ny i forhold til, hvad der allerede var på markedet ved ansøgningens indlevering.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9463 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr.13-70-00501
Justitsministeriet
KEN nr 9085 af 26/03/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-622
Justitsministeriet
KEN nr 9889 af 08/10/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0282
Justitsministeriet
KEN nr 9520 af 23/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01086
Justitsministeriet
1996/1 LSF 43 - Gældende
1996 LSF 43 FORSLAG TIL LOV OM FILM
Folketinget
KEN nr 9698 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01129
Justitsministeriet
2001/2 BTL 175 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
Folketinget
1989/1 BSF 44 - Gældende
1989 BSF 44 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN ENERGI- OG MILJØANSVARLIG TRANSPORTPOLITIK
Folketinget
KEN nr 9646 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00640
Justitsministeriet
ISP nr 2009.0330 - Gældende
Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008
Folketinget
KEN nr 9183 af 13/02/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - religion eller tro - afskedigelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love
(Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)

Folketinget
KEN nr 10069 af 28/02/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-11 om mellemkommunal refusion - opholdskommune - flytning - lejet værelse - sidestillet med - botilbud - forsorgshjem - betalingskommune - ubrudt forløb
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling
Folketinget
KEN nr 10259 af 28/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-580
Justitsministeriet
2004/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket indsats mod tvangsægteskaber
Folketinget
KEN nr 9442 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00446
Justitsministeriet
1998/1 LSF 126 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsafgiftsloven og tinglysningsloven
Justitsministeriet
KEN nr 9158 af 04/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afmeldelse fra momsregistrering kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
KEN nr 10072 af 03/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - fertilitetsbehandling - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9514 af 03/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. norsk lønmodtager – arbejdsmarkedsbidrag af indkomst ved udlejningsvirksomhed i Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 9461 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00604
Justitsministeriet
2007/2 TBL 8 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v.
(Indeksering af energiafgifterne)

Folketinget
KEN nr 9030 af 20/01/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00721
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>