Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fml  fandt 13 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
AFG nr 9083 - Gældende
Bindende svar - Moms - udlejning af fast ejendom - kompensationsbeløb
Skatteministeriet
FOU nr 1996.75 - Gældende
Patentdirektoratets opkrævning af særligt gebyr for hastebehandling. Patentdirektoratets Erhvervsservice
Folketinget
MED nr 13245 af 15/03/1988 - Gældende
OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om finansiel virksomhed
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2002/1 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om finansiel virksomhed

Økonomi- og Erhvervsministeriet
BEK nr 9431 af 14/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning for fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 10997 af 22/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning for fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 15570 af 16/11/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning for fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 10003 af 10/01/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for fondsmæglerselskaber (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 23102 af 18/09/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning for fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 9636 af 20/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
MED nr 13210 af 01/04/1987 - Historisk
OFFICIEL SORTSLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
BST nr 25020 af 31/05/1982 - Historisk
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M.610-1 om etablissementsforvaltning.
Forsvarsministeriet