Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fodbold i tv  fandt 102 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
UDT nr 9682 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af en kommunes engagement i professionel fodbold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BTB 25 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om landskampe på landsdækkende tv-kanaler
Folketinget
1997/1 LSF 50 - Gældende
1997 LSF 50 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (TV-RETTIGHEDER TIL VIGTIGE BEGIVENHEDER OG FORBUD MOD PIRATDEKODERE M.V.)(* 1)
Folketinget
KEN nr 10042 af 06/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9038 af 05/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9120 af 14/07/1997 - Gældende
Registrering af varemærket Superisliga strider ikke mod en rettighed til navnet Superliga, registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erhvervsministeriet
2009/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg)

Justitsministeriet
KEN nr 9090 af 19/02/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-134
Justitsministeriet
KEN nr 9761 af 12/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - reklamer - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9366 af 09/05/2206 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-293
Justitsministeriet
KEN nr 9470 af 19/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for travhestehold. Reklame.
Skatteministeriet
FOU nr 2006.373 - Gældende
Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget
Folketinget
KEN nr 10906 af 19/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - stillingsopslag - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9190 af 16/11/1984 - Gældende
Et regionalt naturgasselskabs mulighed for reklamevirksomhed ved indgåelse af kontrakt med en boldklub og en kendt fodboldspiller
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9343 af 11/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for indsendelse af selvangivelse – bindende svar
Skatteministeriet
KEN nr 11451 af 30/08/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 64/2000
Justitsministeriet
ISP nr 1999.601 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Møgelkær
Folketinget
KEN nr 9247 af 23/06/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/99
Justitsministeriet
2016/1 LSF 196 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
Skatteministeriet
2018/1 LSF 75 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder)
Justitsministeriet
KEN nr 9270 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-672
Justitsministeriet
ISP nr 2007.73001 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Kragskovhede
Folketinget
KEN nr 9858 af 06/11/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0881
Justitsministeriet
KEN nr 9248 af 12/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Transferindtægter og udgifter - køb og salg af spillerrettigheder
Skatteministeriet
ISP nr 2005.721 - Gældende
Inspektion af Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
KEN nr 9188 af 21/04/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0812
Justitsministeriet
2013/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. og forskellige andre love
(Samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt tilgængelig internetauktion m.v.)

Justitsministeriet
ISP nr 2000.625 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Rønne
Folketinget
ISP nr 2000.571 - Gældende
Inspektion af Sikringsafdelingen på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland
Folketinget
2009/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
ISP nr 2007.730 - Gældende
Inspektion af Kragskovhede
Folketinget
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
KEN nr 9442 af 12/09/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/103
Justitsministeriet
ISP nr 2009.1216 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - opfølgning
Folketinget
2002/1 BTL 111 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og lov om Det Danske Klasselotteri A/S og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

Folketinget
2003/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om eliteidræt
Kulturministeriet
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
ISP nr 2011.0412 - Gældende
Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007
Folketinget
ISP nr 2000.590 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille
Folketinget
ISP nr 2006.686 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Ringe
Folketinget
KEN nr 9114 af 28/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00476
Justitsministeriet
KEN nr 10227 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00800
Justitsministeriet
ISP nr 2011.1215 - Gældende
Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011
Folketinget
KEN nr 9589 af 20/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01125
Justitsministeriet
2012/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
(Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe)

Justitsministeriet
ISP nr 2008.609 - Gældende
Inspektion af Sikringsafdelingen
Folketinget
ISP nr 2004.647 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet ved Horserød
Folketinget
KEN nr 9729 af 14/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0328
Justitsministeriet
ISP nr 1998.644 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Jyderup
Folketinget
ISP nr 2013.0724 - Gældende
Opfølgning til Inspektion af Anstalten for domfældte i Sisimiut den 3. juni 2011
Folketinget 1|2|3 >