Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fodbold live  fandt 95 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
2017/1 BSF 133 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af børn og unges mentale trivsel ved indførelsen af et klippekort til fritidsaktiviteter
Folketinget
2018/1 LSF 75 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder)
Justitsministeriet
KEN nr 11427 af 09/07/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. juli 2015 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9247 af 23/06/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/99
Justitsministeriet
KEN nr 12082 af 04/12/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 117/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9366 af 09/05/2206 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-293
Justitsministeriet
KEN nr 9679 af 22/10/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 66/2003
Justitsministeriet
2009/1 BTL 28 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform
Folketinget
KEN nr 9031 af 14/01/2020 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0365
Justitsministeriet
UDT nr 9615 af 02/09/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes vederlagsfrie overdragelse af et kommunalt areal til en golfbane
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9688 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 28-13 om merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr - afholdelse af ferie - aflastning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2011.1214 - Gældende
Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010, opfølgning
Folketinget
AFG nr 10511 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Fælles indkøbscentral - moms og fradragsret
Skatteministeriet
KEN nr 9589 af 20/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01125
Justitsministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
KEN nr 9858 af 06/11/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0881
Justitsministeriet
AFG nr 9438 af 28/03/2017 - Gældende
Professionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B
Skatteministeriet
2012/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
(Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe)

Justitsministeriet
KEN nr 9548 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00133
Justitsministeriet
ISP nr 2000.571 - Gældende
Inspektion af Sikringsafdelingen på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland
Folketinget
KEN nr 9073 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00303
Justitsministeriet
KEN nr 9442 af 12/09/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/103
Justitsministeriet
1995/1 LSF 208 - Gældende
1995 LSF 208 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM STATENS KUNSTFOND
Folketinget
ISP nr 2008.609 - Gældende
Inspektion af Sikringsafdelingen
Folketinget
ISP nr 2011.0303 - Gældende
Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010
Folketinget
2003/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om eliteidræt
Kulturministeriet
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
STV nr 20050 af 01/01/1987 - Gældende
LIGNINGSINSTRUKTIONEN 1987 LIGNINGSINSTRUKTIONEN FOR 1987
Skatteministeriet
2009/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
KEN nr 9114 af 28/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00476
Justitsministeriet
2007/2 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
Justitsministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2009/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg)

Justitsministeriet
1988/1 BR 4 - Gældende
1988 BR 4 BERETNING OM VALG AF FREMTIDIGE SAMARBEJDSLANDE I RELATION TIL DEN DANSKE ULANDSBISTAND NR 4 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10138 af 13/12/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principmeddelelse 84-19 om merudgifter - personkreds
Social- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
2014/1 LSF 83 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10296 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01014
Justitsministeriet
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LSF 204 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1992/1 LSF 281 - Gældende
1992 LSF 281 FORSLAG TIL LOV OM PAKKEREJSER
Folketinget
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
ISP nr 2010.0909 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008
Folketinget
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
2017/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening)
Justitsministeriet
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
VEJ nr 9142 af 26/02/2019 - Gældende
Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 48 af 21/07/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Annecy-protokollen af 10. oktober 1949 vedrørende vilkårene for tiltrædelse af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel. (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet 1|2 >