Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 284 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6 >

 
STV nr 20004 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT Y IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Skatteministeriet
VEJ nr 9610 af 18/11/2004 - Gældende
Vejledning om Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14018 af 01/11/1984 - Gældende
Ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20013 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT Y IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Skatteministeriet
2011/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
2017/1 LSF 228 - Gældende
Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om hold af heste
Justitsministeriet
VEJ nr 10937 af 01/08/2007 - Gældende
Vejledning om grænseværdilisten 2007
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 145 af 21/12/2006 - Gældende
VEJLEDNING OM RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1/2005 AF 22. DECEMBER 2004 OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER TRANSPORT OG DERMED FORBUNDNE AKTIVITETER M.V.
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSF 215 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven
(Klippekortordning for dyretransporter, strafskærpelse og egenkontrol i besætninger)

Justitsministeriet
VEJ nr 12415 af 01/01/2001 - Gældende
Luftvejledningen
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9392 af 03/05/2019 - Gældende
Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)
(Fodervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10545 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om medicinsk dokumentation
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20063 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet
LOV nr 1081 af 20/12/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov om dyreforsøg (Forsøgsdyr, der slippes løs)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 612 af 14/06/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 253 af 08/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 550 af 24/06/2005 - Historisk
Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 259 af 08/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1306 af 23/11/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 11440 af 19/06/1990 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 11100 af 13/06/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 726 af 09/09/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 382 af 10/06/1987 - Historisk
Lov om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 11121 af 12/10/1992 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 68 af 24/01/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1016 af 12/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 687 af 25/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 997 af 16/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 333 af 18/05/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 595 af 08/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 245 af 01/04/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 88 af 30/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 347 af 06/04/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 650 af 23/12/1983 - Historisk
Bekendtgørelse om fremskaffelse af hunde, katte og kaniner til forsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1589 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 22148 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 332 af 18/05/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fremskaffelse af dyr til forsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 01/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet< 1|2|3|4|5|6 >