Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 286 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6 >

 
BEK nr 332 af 18/05/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fremskaffelse af dyr til forsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 01/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 457 af 13/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 219 af 08/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 861 af 05/11/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 711 af 01/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 596 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 234 af 25/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 114 af 20/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og om fremstilling af dyrefoder med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 413 af 07/07/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 716 af 01/08/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 140 af 28/03/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 509 af 22/07/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af laboranter (* 2)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1273 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om føring af journal over dyreforsøg samt kloning og genmodificering af hvirveldyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 74 af 31/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 884 af 07/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
BEK nr 869 af 21/12/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift ved visse former for indførsel
Skatteministeriet
BEK nr 82 af 21/02/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 330 af 11/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
BEK nr 485 af 18/11/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 337 af 17/06/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 460 af 21/06/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel
Skatteministeriet
BEK nr 662 af 14/10/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 146 af 29/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
BEK nr 1208 af 23/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel fra steder uden for EF(* 1)
Skatteministeriet
BEK nr 906 af 17/12/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel1)
Skatteministeriet
BEK nr 853 af 11/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
BEK nr 165 af 13/03/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler(* 1)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 11200 af 31/05/1985 - Historisk
Tekniske forskrifter for vejtransport af giftige stoffer (KLASSE 6.1, åben klasse) (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1049 af 16/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 783 af 21/11/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. (* 4)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1005 af 20/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 954 af 23/10/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 456 af 26/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)(* 1)
Skatteministeriet
BEK nr 622 af 10/07/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om laborantuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1173 af 22/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) (* 1)
Skatteministeriet
BEK nr 517 af 16/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) (* 1)
Skatteministeriet
BEK nr 551 af 25/06/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)(* 1)
Skatteministeriet
BEK nr 490 af 10/07/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 824 af 14/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 866 af 12/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 586 af 08/08/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 159 af 03/03/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 1133 af 17/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven
Skatteministeriet
BEK nr 1090 af 23/12/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 192 af 20/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 829 af 15/10/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1135 af 12/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) (* 1)
Skatteministeriet
BEK nr 811 af 15/12/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 800 af 15/12/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2|3|4|5|6 >