Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 284 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6 >

 
BEK nr 1152 af 12/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)
Skatteministeriet
BEK nr 432 af 29/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1065 af 30/11/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 684 af 11/10/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 864 af 10/11/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 50 af 12/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 10012 af 08/07/1994 - Historisk
Teknisk forskrift om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (* 15)
Erhvervsministeriet
BEK nr 329 af 16/05/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 734 af 31/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 814 af 24/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
(momsbekendtgørelsen)

Skatteministeriet
BEK nr 384 af 26/05/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 169 af 19/03/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om akkreditering af laboratorier til teknisk prøvning og godkendelse af laboratoriers virksomhed i henhold til OECD's regler for god laboratoriepraksis
Erhvervsministeriet
BEK nr 258 af 11/04/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om akkreditering af laboratorier til teknisk prøvning m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 642 af 28/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1225 af 18/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 454 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2016.1
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 745 af 27/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om akkreditering af laboratorier_til prøvning m.v. samt til GLP-inspektion
(Bekendtgørelse om prøvning)

Erhvervsministeriet
BEK nr 906 af 14/09/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 801 af 23/10/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 313 af 05/05/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 85 af 26/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 533 af 18/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 768 af 23/08/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 584 af 09/07/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 722 af 12/09/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 241 af 27/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 953 af 31/10/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 242 af 18/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 887 af 31/10/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
(BL 11-10 A, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 918 af 18/11/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
(Arbejdsmiljøbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 788 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 931 af 08/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1223 af 30/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR nr 13035 af 01/07/1969 - Historisk
Cirkulære om forsøgsdyrs slagtning og salg til konsum
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9527 af 17/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om dyrepasseruddannelsen
Undervisningsministeriet
CIS nr 11093 af 17/03/1967 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om føring af journaler over dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse.
Justitsministeriet
VEJ nr 9526 af 17/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
CIR1Æ nr 9246 af 31/05/2010 - Historisk
Cirkulære om ændring af cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Nye sygdomskoder for svin)

Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 22039 af 30/05/1984 - Historisk
Vejledende retningslinjer for det 1-årige praktikophold for laborantelever (De tekniske skoler)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 22000 af 01/01/1985 - Historisk
Vejledning ved udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra forskningsrådene (* 2)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
CIR nr 25078 af 20/10/1997 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden
Finansministeriet
CIR nr 113 af 22/09/1988 - Historisk
Cirkulære om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed
Finansministeriet
CIR1H nr 9611 af 16/12/2011 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolcirkulære)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 6025 af 18/01/1996 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden (* 1)
Finansministeriet
VEJ nr 9767 af 12/09/2018 - Historisk
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrol vejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 12209 af 04/08/2000 - Historisk
CIRKULÆRE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE I HOVEDSTADEN
(Perst.nr. 054-00)

Finansministeriet
SKR nr 9818 af 17/12/2003 - Historisk
Meddelelse nr 6/2003 om VEU-godtgørelse
(VEU-meddelelse)

Undervisningsministeriet
CIR nr 9421 af 02/07/2003 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden
(Perst. nr. 048-03)

Finansministeriet
VEJ nr 15505 af 31/12/1984 - Historisk
Kliniske afprøvninger af lægemidler Vejledning om anmeldelse efter lægemiddelloven
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 98 af 04/10/2002 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6 >