Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 284 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6 

 
VEJ nr 30 af 28/02/2000 - Historisk
Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 162 af 05/09/2001 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
RGM nr 17070 af 01/05/1988 - Historisk
Reglement for jernbanebefordring af farligt gods RID A, II Del - Særlige bestemmelser for de enkelte klasser, klasse 6.1 giftige stoffer (* 4)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 60193 af 01/06/1990 - Historisk
Begrænsning af luftforurening fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11144 af 04/12/2015 - Historisk
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 135 af 11/11/2003 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 111 af 24/11/2004 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
VEJ nr 3501 af 01/10/1990 - Historisk
Vurdering af genteknologiske forskningsprojekter m.v. (* 1) (+ 2) (* 3)
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9002 af 15/01/2009 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 23 af 08/03/2001 - Historisk
Cirkulære om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 140 af 07/08/2000 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
VEJ nr 12333 af 01/01/2001 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler og visse rengøringsmidler
(Desinfektionsmidler og rengøringsmidler til fødevareindustrien)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 9692 af 28/08/2009 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14014 af 01/11/1995 - Historisk
Klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 116 af 05/08/1997 - Historisk
Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 110 af 28/06/1993 - Historisk
Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (Til landets læger m.fl.)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 139 af 27/07/1998 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 12/04/1994 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 73 af 29/05/1995 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 126 af 28/07/1999 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 184 af 12/12/1995 - Historisk
Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (Til landets læger m.fl.)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 75 af 22/05/1989 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære om foreninger og institutioner, der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1) OBS: Skattedepartementet har ikke læst korrektur på retsforskriften endnu
Skatteministeriet
RGM nr 18212 af 31/12/1989 - Historisk
Momsreglement, Indførsel
Skatteministeriet
CIR nr 34 af 21/05/2003 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolcirkulæret)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 18104 af 26/03/1990 - Historisk
Foreninger og institutioner der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A.
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 02/05/1991 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutter m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 113 af 30/06/1993 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 83 af 11/06/1992 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
ANV nr 3684 af 01/12/1996 - Historisk
At-anvisning nr. 3.1.0.2, december 1996, erstatter juli 1994 Grænseværdier for stoffer og materialer.
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9420 af 05/08/2003 - Historisk
Vejledning til biproduktforordningen (1774/2002/EU)
(Vejledning til biproduktforordningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9416 af 04/08/2003 - Historisk
Vejledning til biproduktforordningen (1774/2002)
(Vejledning til biproduktforordningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9167 af 02/03/2009 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9698 af 30/06/2016 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9738 af 03/12/2010 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6