Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 286 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6 >

 
VEJ nr 60178 af 01/08/1998 - Gældende
Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20013 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT L - INDFØRSEL FRA STEDER UDEN FOR EF
Skatteministeriet
VEJ nr 9334 af 09/04/2019 - Gældende
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10003 af 17/01/1984 - Gældende
Vækstfremmende komposition med antibiotikum som virksomt stof ikke antaget at adskille sig fra det kendte.
Erhvervsministeriet
STV nr 20014 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
CIR1H nr 9324 af 27/07/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område
(Ophævelsescirkulære på Fødevarestyrelsens område)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20066 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
1990/1 LSF 72 - Gældende
1990 LSF 72 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERING AF NARKOMANER
Folketinget
2003/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg
(Markedsføringsforbud for kosmetiske midler der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.)

Miljøministeriet
2004/2 BSF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
1997/1 LSF 179 - Gældende
1997 LSF 179 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN
Folketinget
1998/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven (Oprettelse af et råd vedrørende hold af særlige dyr m.v.)
Justitsministeriet
VEJ nr 60088 af 01/01/1992 - Gældende
Branchevejledning for forurenede træinprægneringsgrunde
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed
(Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
CIR nr 94 af 17/04/1974 - Gældende
Cirkulære om reglement om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20053 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJL., OVERSIGTER 1994 OVERSIGTER 1994 - (INDHOLD M.M.)
Skatteministeriet
1995/1 BTL 51 - Gældende
1995 BTL 51 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KEMISKE STOFFER OG PRODUKTER (FORBUDSPROCEDURE) NR L 51 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
DOM nr 3037 af 01/12/1988 - Gældende
Bod 1.2.2.1. bodsnedsættelse/fritagelse sket. Normens § 5, stk. 2, Organisationsansvar 2.1. Overenskomstbrud og bod pålagt. Processuelle spørgsmål 3.7. Arbejdsretsproces i øvrigt. (* 1) (* 2) Arbejdere, der havde vægret sig imod at arbejde med et specielt arbejdsmateriale, frifundet for en bodspåstand. Fagforbundet pålagt bod for passivitet over for arbejdsnedlæggelsen. Dansk Arbejdsgiverforening for Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer for A/S Ikas, Gungevej 2, 2650 Hvidovre, (direktør, advokat Steen A. Rasmussen) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark på egne vegne og for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Ulrik Jørgensen). Dommere: Geertsen, Erik Jensen, Kiil (retsformand), Jørgen Pedersen, Sløk, Wahl og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20035 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20093 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJL., OVERSIGTER 1997 OVERSIGTER 1997 - (INDHOLD M.M.)
Skatteministeriet
1999/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
Justitsministeriet
VEJ nr 60253 af 01/01/1980 - Gældende
Miljøbeskyttelsesloven i landsbyerne
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 46 af 22/02/1977 - Gældende
Cirkulære om kortlægning og planlægning efter miljøbeskyttelseslovens kap. 9 og sammenhængen med region- og kommuneplanlægningen. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20007 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJL., OVERSIGTER 1998 OVERSIGTER 1998 - (INDHOLD M.M.)
Skatteministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT I - MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
1997/2 LSF 42 - Gældende
1997 LSF 42 FORSLAG TIL LOV OM INDENDØRS HOLD AF DRÆGTIGE SØER OG GYLTE
Folketinget
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
1990/1 LSF 48 - Gældende
1990 LSF 48 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
2017/1 LSF 229 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr
(Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.)

Fødevareministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
CIR nr 136 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om miljøregler for dyrehold og husdyrgødning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.)
Miljø- og Fødevareministeriet
2019/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr (Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10541 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om lungesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
2019/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyrlæger (Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20018 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20023 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
VEJ nr 9580 af 20/10/2004 - Gældende
Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
2002/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven
(Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20057 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20103 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT I - MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20022 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT I - MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20086 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 E. 1. ADRESSER
Skatteministeriet
2012/1 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger
(Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, obligatorisk digital kommunikation om forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v. og tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand)

Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6 >