Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 225 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LBK nr 474 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 478 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 556 af 30/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 82 af 29/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 808 af 30/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 57 af 27/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 910 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 986 af 13/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
2001/2 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
BEK nr 1016 af 12/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1081 af 20/12/1995 - Historisk
Lov om ændring af lov om dyreforsøg (Forsøgsdyr, der slippes løs)
Miljø- og Fødevareministeriet
1995/1 BTL 78 - Gældende
1995 BTL 78 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG (FORSØGSDYR, DER SLIPPES LØS) NR L 78 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
BEK nr 595 af 08/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
2001/2 BF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr.
Justitsministeriet
1995/1 LSF 78 - Gældende
1995 LSF 78 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG (FORSØGSDYR, DER SLIPPES LØS)
Folketinget
BEK nr 1589 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 997 af 16/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 687 af 25/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 88 af 30/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
2001/2 BRB 71 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
BEK nr 347 af 06/04/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 650 af 23/12/1983 - Historisk
Bekendtgørelse om fremskaffelse af hunde, katte og kaniner til forsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9527 af 17/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om dyrepasseruddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 219 af 08/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
2004/2 BTL 8 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Folketinget
BEK nr 457 af 13/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 332 af 18/05/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fremskaffelse af dyr til forsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
2008/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til dyreforsøg
Folketinget
BEK nr 711 af 01/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 861 af 05/11/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
2004/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
2004/2 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 234 af 25/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 22148 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
2001/2 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kulegravning af dyreværnslovgivningen
Folketinget
BEK nr 330 af 11/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
CIS nr 11093 af 17/03/1967 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om føring af journaler over dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse.
Justitsministeriet
BEK nr 716 af 01/08/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 596 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 509 af 22/07/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af laboranter (* 2)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
CIR1Æ nr 9246 af 31/05/2010 - Historisk
Cirkulære om ændring af cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Nye sygdomskoder for svin)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 413 af 07/07/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 140 af 28/03/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5 >