Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 289 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
LBK nr 474 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 478 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 556 af 30/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 376 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 82 af 29/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 986 af 13/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 57 af 27/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 910 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 808 af 30/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
Sundheds- og Ældreministeriet
2001/2 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
2001/2 BRB 71 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
FOU nr 1986.51 - Gældende
Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
Folketinget
2001/2 BF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr.
Justitsministeriet
1995/1 LSF 78 - Gældende
1995 LSF 78 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG (FORSØGSDYR, DER SLIPPES LØS)
Folketinget
1995/1 BTL 78 - Gældende
1995 BTL 78 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG (FORSØGSDYR, DER SLIPPES LØS) NR L 78 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2004/2 BTL 8 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Folketinget
2008/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til dyreforsøg
Folketinget
2004/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
2004/2 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
2001/2 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kulegravning af dyreværnslovgivningen
Folketinget
2010/1 LSV 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Folketinget
2010/1 BTL 138 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Folketinget
2010/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Justitsministeriet
VEJ nr 60188 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering

Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 LSV 8 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Folketinget
2001/2 BSF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre dyrevelfærd
Folketinget
2004/1 SF. L 25 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (7. oktober 2004) - L 25
Justitsministeriet
2001/2 BSF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dyreværnslovgivningen
Folketinget
2004/2 SF. L 8 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. februar 2005) - L 8
Justitsministeriet
1986/1 LSF 31 - Gældende
1986 LSF 31 FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
VEJ nr 9603 af 01/06/2006 - Gældende
Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden
Miljø- og Fødevareministeriet
1992/1 LSF 184 - Gældende
1992 LSF 184 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
2003/1 LSF 174 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden
Justitsministeriet
VEJ nr 60086 af 30/11/1993 - Gældende
Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60087 af 01/10/1992 - Gældende
Vejledning om sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BTL 31 - Gældende
1986 BTL 31 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG NR L 31 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 912
Folketinget
2001/2 BF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dyreværnslovgivningen.
Justitsministeriet
1992/1 BTL 184 - Gældende
1992 BTL 184 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG NR L 184 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20070 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
2002/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats for at sikre børn mod påvirkninger fra farlige stoffer
Folketinget
STV nr 20125 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
KEN nr 9017 af 15/09/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-65
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6 >