Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 286 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3 >

 
BEK nr 556 af 30/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 376 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 82 af 29/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 986 af 13/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 57 af 27/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 910 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 808 af 30/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1016 af 12/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 687 af 25/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 997 af 16/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 333 af 18/05/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 595 af 08/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 245 af 01/04/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 88 af 30/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 347 af 06/04/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 650 af 23/12/1983 - Historisk
Bekendtgørelse om fremskaffelse af hunde, katte og kaniner til forsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1589 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 22148 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 332 af 18/05/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fremskaffelse af dyr til forsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 01/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 219 af 08/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 457 af 13/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 861 af 05/11/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 711 af 01/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 596 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 234 af 25/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 114 af 20/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og om fremstilling af dyrefoder med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 413 af 07/07/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 716 af 01/08/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 140 af 28/03/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 509 af 22/07/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af laboranter (* 2)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1273 af 12/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om føring af journal over dyreforsøg samt kloning og genmodificering af hvirveldyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 74 af 31/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 884 af 07/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
BEK nr 869 af 21/12/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift ved visse former for indførsel
Skatteministeriet
BEK nr 82 af 21/02/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 330 af 11/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
BEK nr 485 af 18/11/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 337 af 17/06/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 460 af 21/06/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel
Skatteministeriet
BEK nr 662 af 14/10/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 146 af 29/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur
Undervisningsministeriet
BEK nr 1208 af 23/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel fra steder uden for EF(* 1)
Skatteministeriet 1|2|3 >