Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 286 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4 >

 
2001/2 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
2001/2 BRB 71 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
FOU nr 1986.51 - Gældende
Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
Folketinget
2001/2 BF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr.
Justitsministeriet
1995/1 LSF 78 - Gældende
1995 LSF 78 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG (FORSØGSDYR, DER SLIPPES LØS)
Folketinget
1995/1 BTL 78 - Gældende
1995 BTL 78 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG (FORSØGSDYR, DER SLIPPES LØS) NR L 78 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2004/2 BTL 8 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Folketinget
2004/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
2008/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til dyreforsøg
Folketinget
2004/2 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
2001/2 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kulegravning af dyreværnslovgivningen
Folketinget
2010/1 LSV 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Folketinget
2010/1 BTL 138 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Folketinget
2010/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Justitsministeriet
VEJ nr 60188 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering

Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 LSV 8 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Folketinget
2001/2 BSF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre dyrevelfærd
Folketinget
2004/1 SF. L 25 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (7. oktober 2004) - L 25
Justitsministeriet
2001/2 BSF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dyreværnslovgivningen
Folketinget
2004/2 SF. L 8 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. februar 2005) - L 8
Justitsministeriet
1986/1 LSF 31 - Gældende
1986 LSF 31 FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
VEJ nr 9603 af 01/06/2006 - Gældende
Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden
Miljø- og Fødevareministeriet
1992/1 LSF 184 - Gældende
1992 LSF 184 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
2003/1 LSF 174 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden
Justitsministeriet
VEJ nr 60086 af 30/11/1993 - Gældende
Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60087 af 01/10/1992 - Gældende
Vejledning om sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BTL 31 - Gældende
1986 BTL 31 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG NR L 31 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 912
Folketinget
2001/2 BF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dyreværnslovgivningen.
Justitsministeriet
1992/1 BTL 184 - Gældende
1992 BTL 184 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG NR L 184 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20070 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
2002/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats for at sikre børn mod påvirkninger fra farlige stoffer
Folketinget
STV nr 20036 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20125 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
KEN nr 9017 af 15/09/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-65
Justitsministeriet
VEJ nr 60178 af 01/08/1998 - Gældende
Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20013 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT L - INDFØRSEL FRA STEDER UDEN FOR EF
Skatteministeriet
VEJ nr 9334 af 09/04/2019 - Gældende
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10003 af 17/01/1984 - Gældende
Vækstfremmende komposition med antibiotikum som virksomt stof ikke antaget at adskille sig fra det kendte.
Erhvervsministeriet
STV nr 20014 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
CIR1H nr 9324 af 27/07/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område
(Ophævelsescirkulære på Fødevarestyrelsens område)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20066 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
1990/1 LSF 72 - Gældende
1990 LSF 72 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERING AF NARKOMANER
Folketinget
2003/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg
(Markedsføringsforbud for kosmetiske midler der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.)

Miljøministeriet
2004/2 BSF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
1997/1 LSF 179 - Gældende
1997 LSF 179 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN
Folketinget
1998/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven (Oprettelse af et råd vedrørende hold af særlige dyr m.v.)
Justitsministeriet
VEJ nr 60088 af 01/01/1992 - Gældende
Branchevejledning for forurenede træinprægneringsgrunde
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed
(Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
CIR nr 94 af 17/04/1974 - Gældende
Cirkulære om reglement om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20053 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJL., OVERSIGTER 1994 OVERSIGTER 1994 - (INDHOLD M.M.)
Skatteministeriet 1|2|3|4 >