Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 286 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4 >

 
VEJ nr 10545 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om medicinsk dokumentation
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20063 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL F ENERGI OG KULDIOXID
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet
CIR nr 13035 af 01/07/1969 - Historisk
Cirkulære om forsøgsdyrs slagtning og salg til konsum
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9527 af 17/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om dyrepasseruddannelsen
Undervisningsministeriet
CIS nr 11093 af 17/03/1967 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om føring af journaler over dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse.
Justitsministeriet
VEJ nr 9526 af 17/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
CIR1Æ nr 9246 af 31/05/2010 - Historisk
Cirkulære om ændring af cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Nye sygdomskoder for svin)

Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 22039 af 30/05/1984 - Historisk
Vejledende retningslinjer for det 1-årige praktikophold for laborantelever (De tekniske skoler)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 22000 af 01/01/1985 - Historisk
Vejledning ved udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra forskningsrådene (* 2)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
CIR nr 25078 af 20/10/1997 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden
Finansministeriet
CIR nr 113 af 22/09/1988 - Historisk
Cirkulære om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed
Finansministeriet
CIR1H nr 9611 af 16/12/2011 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolcirkulære)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 6025 af 18/01/1996 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden (* 1)
Finansministeriet
VEJ nr 9767 af 12/09/2018 - Historisk
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrol vejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 12209 af 04/08/2000 - Historisk
CIRKULÆRE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE I HOVEDSTADEN
(Perst.nr. 054-00)

Finansministeriet
SKR nr 9818 af 17/12/2003 - Historisk
Meddelelse nr 6/2003 om VEU-godtgørelse
(VEU-meddelelse)

Undervisningsministeriet
CIR nr 9421 af 02/07/2003 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden
(Perst. nr. 048-03)

Finansministeriet
VEJ nr 15505 af 31/12/1984 - Historisk
Kliniske afprøvninger af lægemidler Vejledning om anmeldelse efter lægemiddelloven
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 98 af 04/10/2002 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
VEJ nr 30 af 28/02/2000 - Historisk
Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 162 af 05/09/2001 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
RGM nr 17070 af 01/05/1988 - Historisk
Reglement for jernbanebefordring af farligt gods RID A, II Del - Særlige bestemmelser for de enkelte klasser, klasse 6.1 giftige stoffer (* 4)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 60193 af 01/06/1990 - Historisk
Begrænsning af luftforurening fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11144 af 04/12/2015 - Historisk
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 135 af 11/11/2003 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 111 af 24/11/2004 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
VEJ nr 3501 af 01/10/1990 - Historisk
Vurdering af genteknologiske forskningsprojekter m.v. (* 1) (+ 2) (* 3)
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9002 af 15/01/2009 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 23 af 08/03/2001 - Historisk
Cirkulære om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 140 af 07/08/2000 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
VEJ nr 12333 af 01/01/2001 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler og visse rengøringsmidler
(Desinfektionsmidler og rengøringsmidler til fødevareindustrien)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 9692 af 28/08/2009 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14014 af 01/11/1995 - Historisk
Klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 116 af 05/08/1997 - Historisk
Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 110 af 28/06/1993 - Historisk
Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (Til landets læger m.fl.)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 139 af 27/07/1998 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 12/04/1994 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 73 af 29/05/1995 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 126 af 28/07/1999 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
Skatteministeriet
CIR nr 184 af 12/12/1995 - Historisk
Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (Til landets læger m.fl.)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 75 af 22/05/1989 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære om foreninger og institutioner, der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1) OBS: Skattedepartementet har ikke læst korrektur på retsforskriften endnu
Skatteministeriet< 1|2|3|4 >