Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på foto skol  fandt 335 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7 >

 
2005/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven
(Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser, begrænsning af adgangen til familiesammenføring for personer, der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og aktivering af voksne asylansøgere m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2010/1 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler
(Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.)

Justitsministeriet
2014/1 LSF 119 - Gældende
Forslag til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel
(Elsikkerhedsloven)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2018/1 LSF 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.)
Justitsministeriet
VEJ nr 9290 af 18/06/2010 - Gældende
Vejledning om detailhandelsplanlægning
Erhvervsministeriet
CIR1H nr 9298 af 02/04/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
2017/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
VEJ nr 9662 af 10/07/2019 - Gældende
Vejledning om frigivelse af børn til national adoption
Social- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9118 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om Forskelsbehandlingsloven
(Forskelsbehandlingsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Gennemførelse af forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, præcisering af gennemførelsen af opholdsdirektivet m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
VEJ nr 9339 af 12/03/2009 - Gældende
Vejledning om VVM i planloven
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet
2013/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervs- og Vækstministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
VEJ nr 9644 af 10/07/2019 - Gældende
Vejledning om adoption
((Adoptionsvejledningen))

Social- og Indenrigsministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2016/1 LSF 169 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Justitsministeriet
2014/1 LSF 61 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister
(Reform af international rekruttering m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
2014/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Jernbanelov
Transportministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2014/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Udbudslov
Erhvervs- og Vækstministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2011/1 LSF 104 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20026 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
2015/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Udbudsloven
Erhvervs- og Vækstministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
BEK nr 168 af 27/04/1971 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af kunsthåndværkere
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 771 af 09/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse til fotograf
(Fotografuddannelsesbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
(Gruppeprøve i dramatik og mediefag)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1000 af 26/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.
Undervisningsministeriet
BEK nr 507 af 14/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 1157 af 24/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.
Undervisningsministeriet
BEK nr 462 af 14/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker
Undervisningsministeriet
BEK nr 557 af 28/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator
Undervisningsministeriet
BEK nr 424 af 16/06/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse inden for design
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 453 af 18/06/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om certifikater for betjening af radiostationer i den mobile maritime radiotjeneste
Erhvervsministeriet
BEK nr 279 af 15/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator
Undervisningsministeriet
BEK nr 468 af 16/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf
Undervisningsministeriet
BEK nr 22140 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 482 af 20/06/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag
Undervisningsministeriet
BEK nr 261 af 15/04/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 575 af 27/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 157 af 23/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 371 af 15/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7 >