Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på foto skol  fandt 335 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7 >

 
BEK nr 137 af 28/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 166 af 25/02/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 924 af 13/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 958 af 21/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
(Pasbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 749 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1003 af 06/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 918 af 13/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 1001 af 15/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 756 af 02/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 47 af 18/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 1132 af 25/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1824 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 218 af 27/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
BEK nr 307 af 27/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 776 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 692 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 455 af 07/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 689 af 28/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 243 af 22/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i gymnasiet, på studenterkursus og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1009 af 22/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 683 af 08/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 797 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1343 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 3 af 03/01/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence som betingelse for ansættelse i gymnasiet og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 655 af 03/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 748 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 747 af 12/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 108 af 19/02/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 825 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 264 af 27/06/1966 - Historisk
Bekendtgørelse om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke- regelmæssig, offentlig lufttrafik.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1348 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 555 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 22 af 16/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 745 af 01/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 230 af 08/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet
Undervisningsministeriet
BEK nr 808 af 29/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf (hf-bekendtgørelsen)
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 694 af 04/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet (gymnasiefagbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 207 af 23/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet(* 1) Gymnasiefagbekendtgørelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 76 af 12/02/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 89 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne mv.
(hf-bekendtgørelsen)

(HF-Bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1345 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf
(hf-bekendtgørelsen)

(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 605 af 15/07/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 9627 af 28/11/2002 - Historisk
Teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart
Erhvervsministeriet
BEK nr 9476 af 15/07/2004 - Historisk
Teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart
Erhvervsministeriet
BEK nr 203 af 06/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet< 1|2|3|4|5|6|7 >