Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på foto skol  fandt 337 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2 >

 
BEK nr 1000 af 28/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne
Kulturministeriet
BEK nr 446 af 07/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf
Undervisningsministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1128 af 14/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 881 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 168 af 27/04/1971 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af kunsthåndværkere
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 771 af 09/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse til fotograf
(Fotografuddannelsesbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
(Gruppeprøve i dramatik og mediefag)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1000 af 26/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.
Undervisningsministeriet
BEK nr 507 af 14/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 1157 af 24/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.
Undervisningsministeriet
BEK nr 462 af 14/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker
Undervisningsministeriet
BEK nr 557 af 28/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator
Undervisningsministeriet
BEK nr 424 af 16/06/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse inden for design
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 453 af 18/06/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om certifikater for betjening af radiostationer i den mobile maritime radiotjeneste
Erhvervsministeriet
BEK nr 279 af 15/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator
Undervisningsministeriet
BEK nr 468 af 16/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf
Undervisningsministeriet
BEK nr 22140 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 482 af 20/06/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag
Undervisningsministeriet
BEK nr 261 af 15/04/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 575 af 27/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 157 af 23/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 371 af 15/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 137 af 28/02/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion
Undervisningsministeriet
BEK nr 166 af 25/02/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 924 af 13/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 958 af 21/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
(Pasbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 749 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1003 af 06/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 918 af 13/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 1001 af 15/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 756 af 02/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1090 af 29/08/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 47 af 18/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 1132 af 25/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 218 af 27/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
BEK nr 1824 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 307 af 27/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver
Undervisningsministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 776 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 692 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 455 af 07/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 689 af 28/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 243 af 22/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i gymnasiet, på studenterkursus og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1009 af 22/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 683 af 08/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 797 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet 1|2 >