Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fransk rosen  fandt 129 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 1708 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 289 af 23/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)
(Øl- og vinafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 696 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 1078 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
Finansministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BKI nr 39 af 07/08/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 15. februar 1952 undertegnede overenskomst om oprettelse af et europæisk atomkærneforskningsråd m.m.
Udenrigsministeriet
BKI nr 71 af 16/08/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af NATO-aftale af 19. oktober 1970 om videregivelse af tekniske oplysninger til forsvarsformål. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9888 af 11/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-389
Justitsministeriet
1997/2 BTL 25 - Gældende
1997 BTL 25 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER M.V., LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER OG LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER, LOV OM FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER M.V., LOV OM GYMNASIET M.V. OG LOV OM KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN OG OM STUDIEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING FOR VOKSNE M.V. (TILSYNSBESTEMMELSER M.V.) NR L 25 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9929 af 18/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00712
Justitsministeriet
BKI nr 128 af 10/12/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 2. december 1961 om beskyttelse af plantenyheder (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 26 af 24/09/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. Marts 1883 om en Union til Beskyttelse af industriel Ejendomsret, revideret i Bryssel den 14. December 1900, i Washington den 2. Juni 1911, i Haag den 6. November 1925 og i London den 2. Juni 1934. (* 2)
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)
Justitsministeriet
BKI nr 36 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Fjendtlighedernes Begyndelse.
Udenrigsministeriet
2018/1 LSF 81 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 35 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Indskrænkning i Anvendelsen af Magt til Inddrivelse af kontraktmæssig Gæld. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 41 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Udlægning af undersøiske selvvirkende Stødminer.
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om visse Indskrænkninger i Udøvelsen af Opbringelsesretten under Søkrig. (* 1)
Udenrigsministeriet
2003/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande
Folketinget
KEN nr 10092 af 11/11/1994 - Gældende
Varemærket SATINIQUE ikke fundet forveksleligt med varemærket SATINA.
Erhvervsministeriet
1991/1 BTL 240 - Gældende
1991 BTL 240 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER M.V. (DANMARKS TILTRÆDELSE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION) NR L 240 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 38 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angående den paa den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention angaaende neutrale Magters og Personers Rettigheder og Pligter i tilfælde af Krig til Lands. (* 1)
Udenrigsministeriet
1998/1 BTB 146 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om maritim håndhævelse af handelssanktioner over for Forbundsrepublikken Jugoslavien og om et dansk maritimt bidrag til NATO's indsats på det vestlige Balkan
Folketinget
BKI nr 43 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Anvendelse på Søkrigen af Grundsætningerne i Genferkonventionen. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 222 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2003/1 BSF 150 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association
Folketinget
2004/1 BSF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en vejledende folkeafstemning om den danske regerings stilling til Tyrkiets ønske om medlemskab af Den Europæiske Union
Folketinget
2018/1 LSV 81 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
BKI nr 27 af 29/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af konventionen af 17. marts 1992 om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer
Udenrigsministeriet
KEN nr 9933 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2018/1 LSF 232 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 37 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Regler og Vedtægter for Krig til Lands.
Udenrigsministeriet
1997/2 BTL 1 - Gældende
Folketingets behandling af Amsterdamtraktaten
Folketinget
1988/1 LSF 211 - Gældende
1988 LSF 211 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1989/1 LSF 215 - Gældende
1989 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1985/1 LSF 248 - Gældende
1985 LSF 248 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1986/1 BTL 76 - Gældende
1986 BTL 76 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPRETTELSE AF ET ETISK RÅD OG REGULERING AF VISSE BIOMEDICINSKE FORSØG NR L 76 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1987/2 LSF 10 - Gældende
1987 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
VEJ nr 13020 af 01/01/1988 - Gældende
Importørvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
1989/1 LSF 16 - Gældende
1989 LSF 16 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1989/1 BTL 242 - Gældende
1989 BTL 242 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF VISSE OLIEPRODUKTER NR L 242 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
1999/1 LSF 292 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget 1|2|3 >