Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fremskrivningsfaktor  fandt 16 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 9133 af 28/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold
Skatteministeriet
KEN nr 9663 af 24/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi - afholdte udgifter til ekstrafundering
Skatteministeriet
KEN nr 9387 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for afholdte udgifter til forbedringer i grundværdien - nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering
Skatteministeriet
KEN nr 9134 af 28/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold
Skatteministeriet
KEN nr 9750 af 30/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår
Skatteministeriet
STV nr 20089 af 01/01/2003 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2003 C GRUNDVÆRDIEN
Skatteministeriet
STV nr 20030 af 01/01/2007 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2007 C GRUNDVÆRDIEN
Skatteministeriet
STV nr 20005 af 01/01/2006 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2006 C GRUNDVÆRDIEN
Skatteministeriet
2016/1 LSF 211 - Gældende
Forslag til Ejendomsvurderingsloven
Skatteministeriet
BEK nr 851 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1475 af 22/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
RTL nr 22110 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinier for faget naturfag (matematik-fysik-kemi) i gymnasiet
Undervisningsministeriet
CIR nr 32 af 26/03/1999 - Historisk
Cirkulære om plan for tilsynet med vurderingsråd og -sekretariater samt skyldråd og -sekretariater for perioden 1. april 1999 til 31. marts 2000
Skatteministeriet
CIR nr 35 af 26/03/2001 - Historisk
Cirkulære om plan for tilsynet med vurderingsråd og -sekretariater samt skyldråd og -sekretariater for perioden 1. april 2001 til 31. marts 2002
(Tilsynsplanen)

Skatteministeriet
CIR nr 56 af 23/03/2000 - Historisk
Cirkulære om plan for tilsynet med vurderingsråd og -sekretariater samt skyldråd og -sekretariater for perioden 1. april 2000 til 31. marts 2001
(Tilsynsplan)

Skatteministeriet