Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fri hash  fandt 103 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 534 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2008/1 BSF 131 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af hash
Folketinget
2002/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af hash
Folketinget
2016/1 LSF 17 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray)
Justitsministeriet
KEN nr 11503 af 17/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 17. december 2015 – Administrativ udvisning – EU-borger – Kriminalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11878 af 28/03/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 144/2000
Justitsministeriet
2017/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ret til hjemmedyrkning af cannabis til eget forbrug
Folketinget
KEN nr 10101 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over tvangsfikseringer, herunder med hånd- og fodremme, iværksat af plejepersonalet
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2013.0024 - Gældende
2013-24. Hf-elev bortvist fra uddannelsesforløb og tilhørende kostafdeling som følge af adfærd i fritiden
Folketinget
KEN nr 9816 af 18/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01134
Justitsministeriet
KEN nr 10153 af 20/12/1993 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 34/1993
Justitsministeriet
KEN nr 11251 af 09/06/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. juni 2015 – Administrativ udvisning – EU-borger – Kriminalitet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9015 af 15/09/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-54
Justitsministeriet
2009/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år
(Ændring af aldersgrænsen for salg af alkohol mv.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 9713 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-737
Justitsministeriet
VEJ nr 9766 af 11/09/2018 - Gældende
Vejledning om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesvejledningen)
(Løsladelsesvejledningen)

Justitsministeriet
1995/1 LSF 259 - Gældende
1995 LSF 259 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, RETSPLEJELOVEN OG LOV OM UDLÆGNING AF ÅNDSSVAGEFORSORGEN OG DEN ØVRIGE SÆRFORSORG M.V. (SAMFUNDSTJENESTE OG FORSTÆRKET INDSATS MOD SEKSUALFORBRYDELSER M.V.)
Folketinget
2010/1 LSF 209 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet)

Justitsministeriet
ISP nr 1997.381 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Vordingborg
Folketinget
1996/1 LSF 12 - Gældende
1996 LSF 12 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, RETSPLEJELOVEN OG LOV OM UDLÆGNING AF ÅNDSSVAGEFORSORGEN OG DEN ØVRIGE SÆRFORSORG M.V.(SAMFUNDSTJENESTE OG FORSTÆRKET INDSATS MOD SEKSUALFORBRYDELSER M.V.)
Folketinget
KEN nr 9326 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0824
Justitsministeriet
ISP nr 1998.570 - Gældende
Inspektion af Teglgårdshuset og Udslusningsboligerne i Middelfart
Folketinget
ISP nr 2000.625 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Rønne
Folketinget
ISP nr 1998.557 - Gældende
Inspektion af psykiatrisk afdeling på Sygehus Fyn, Middelfart
Folketinget
1987/1 LSF 249 - Gældende
1987 LSF 249 FORSLAG TIL LOV OM AFVIKLING AF CHRISTIANIA
Folketinget
ISP nr 1994.464 - Gældende
Inspektion af Københavns Fængsler.
Folketinget
1988/1 LSF 61 - Gældende
1988 LSF 61 FORSLAG TIL LOV OM AFVIKLING AF CHRISTIANIA
Folketinget
1996/1 LSF 98 - Gældende
1996 LSF 98 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, RETSPLEJELOVEN OG VÅBENLOVEN(STYRKELSE AF POLITIETS MULIGHEDER FOR AT EFTERFORSKE ALVORLIG KRIMINALITET, KONFISKATION, ØGET VIDNEBESKYTTELSE OG SKÆRPELSE AF STRAFFEN FOR VÅBENBESIDDELSE M.V.)
Folketinget
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
ISP nr 2004.0924 - Gældende
Opfølgning til Inspektion af Arresthuset i Hobro den 27. februar 2003
Folketinget
ISP nr 2006.0928 - Gældende
Inspektion af Anstalten ved Herstedvester den 2., 3. og 7. februar 2005 - Opfølgning
Folketinget
ISP nr 1993.359 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg.
Folketinget
2004/1 LSF 69 - Gældende
Forslag til Militær retsplejelov
Forsvarsministeriet
2004/2 LSF 55 - Gældende
Forslag til Militær retsplejelov
Forsvarsministeriet
2012/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Kriminalpræventive sociale indsatser)

Social- og Integrationsministeriet
2002/1 LSF 218 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
(Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet)

Justitsministeriet
ISP nr 2010.0616 - Gældende
Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland Herning og Viborg den 16. og 17. juni 2010
Folketinget
2003/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
CIR1H nr 10058 af 14/12/2018 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Spirituskørsel (færdselslovens § 53)
Justitsministeriet
2014/1 TBL 1 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2015
Folketinget
CIR1H nr 9298 af 02/04/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Sanktionspåstande i våbensager
Justitsministeriet
ISP nr 2007.730 - Gældende
Inspektion af Kragskovhede
Folketinget
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Justitsministeriet
ISP nr 2000.59001 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 13. og 14. juni 2000
Folketinget
ISP nr 2011.0308 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Center København, Afdeling O, den 16. og 17. marts 2009
Folketinget
VEJ nr 9043 af 29/01/2018 - Gældende
Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
Børne- og Socialministeriet 1|2|3 >