Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34772 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
AFG nr 9219 af 21/03/2006 - Gældende
Fuld skattepligt ved ophold i forbindelse med varetagelse af gallerivirksomhed i sommerbolig her i landet fast driftssted
Skatteministeriet
KEN nr 9974 af 27/03/2015 - Gældende
Strakspåbud om at sikre at brug af kran kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og under hensyntagen til omgivelserne
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LF 133 - Gældende
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AFG nr 9352 af 16/06/2009 - Gældende
Moms – regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret for varer indkøbt til blandet brug - styresignal
Skatteministeriet
AFG nr 9478 af 25/04/2006 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse virksomhedsordningen - reduktion af negativ indskudskonto indskud af fuldt ud privat benyttet personbil
Skatteministeriet
KEN nr 9875 af 24/06/2004 - Gældende
Arbejdsgiver ej berettiget til fuld refusion af VEU-godtgørelse for deltidsansats deltagelse i et fuldtidskursus, idet den del af kurset, der lå ud over den deltidsansattes daglige beskæftigelsesgrad, ikke var lønnet, men senere kunne afspadseres. Anden kursusdag fandt sted på medlemmets fridag
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10253 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fuld skattepligt - indtræden ved erhvervelse af helårsbolig og betjening af danske kunder
Skatteministeriet
KEN nr 9874 af 24/06/2004 - Gældende
Arbejdsgiver ej berettiget til fuld refusion af VEU-godtgørelse for deltidsansats deltagelse i et fuldtidskursus, idet den del af kurset, der lå ud over den deltidsansattes daglige beskæftigelsesgrad, ikke var lønnet, men senere kunne afspadseres. Medlemmet var samtidig med sin deltidsansættelse tilmeldt Arbejdsformidlingen som deltidsarbejdssøgende
Beskæftigelsesministeriet
2013/1 BF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9180 af 01/12/2017 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at arbejdet på lager planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 BF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet.
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 BSF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af fulde dagpenge ved børnepasningsorlov på grund af manglende pasningstilbud
Folketinget
KEN nr 9220 af 15/12/1995 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-30-95 om fuld uarbejdsdygtighed - lønmodtagerens oplysningspligt - dokumentation - refusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9459 af 27/04/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med grandækning planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9353 af 16/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Moms – regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret for varer indkøbt til blandet brug - styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 10089 af 18/09/1995 - Gældende
Stiftelse af anpartsselskab kunne ikke registreres, da en del af indskudskapitalen var tegnet af andre end stifteren, og da indskudskapitalen ikke var fuldt indbetalt.
Erhvervsministeriet
2011/1 BSF 49 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser
Folketinget
2014/1 BF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9242 af 24/02/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at løft af 25 kg sække foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9245 af 25/02/2016 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at anvendelse og fejlretning ved etikettemaskine foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2001/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v., hvor skatteyderne får fuldt eller delvist medhold
Folketinget
2002/1 LSF 135 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Mulighed for madordninger i børnehaver mod fuld forældrebetaling)

Socialministeriet
2002/1 BRB 119 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen aktivt skal arbejde for en fuld og hurtig liberalisering af EU's sukkermarked
Folketinget
2001/1 BF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v., hvor skatteyderne får fuldt eller delvist medhold.
Skatteministeriet
1999/1 BF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af fulde dagpenge ved børnepasningsorlov på grund af manglende pasningstilbud.
Socialministeriet
2004/2 BSF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af perioden med fuld uddannelsesstøtte (SU) for studerende på videregående uddannelser ved barsel
Folketinget
KEN nr 9676 af 01/06/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af kemidunke planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BF 32 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af fulde dagpenge ved børnepasningsorlov på grund af manglende pasningstilbud.
Socialministeriet
KEN nr 9593 af 03/07/2019 - Gældende
Ophævelse af afgørelse uden handlepligt om at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejdet med rengøring ikke var foregået fuldt forsvarligt
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10568 af 03/07/2015 - Gældende
Afgørelse uden påbud om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig afklædning af personlige værnemidler
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9189 af 01/03/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre ansatte mod nedfald af genstande samt at indrette arbejdsstedet således, at det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LSV 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen)
Folketinget
1986/1 BSF 27 - Gældende
1986 BSF 27 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AT SIKRE FULD GENNEMFØRELSE AF DE KOMMUNALE MILJØINVESTERINGER I 1987
Folketinget
1997/2 BF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af fulde dagpenge ved børnepasningsorlov på grund af manglende pasningstilbud.
Socialministeriet
2002/1 LSV 135 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Mulighed for madordninger i børnehaver mod fuld forældrebetaling)

Folketinget
2004/2 BF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af perioden med fuld uddannelsesstøtte (SU) for studerende på videregående uddannelser ved barsel.
Undervisningsministeriet
2018/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen)
Folketinget
KEN nr 9094 af 14/01/1987 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse S-1-87 om tandbehandling - fuld uarbejdsdygtighed - kostpenge - hjemrejseudgifter - refusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/2 LF 26 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling).
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
1997/2 LF 76 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Fuld registreringsafgift for motorkøretøjer, der tilhører asylansøgere).
Skatteministeriet
KEN nr 9912 af 27/09/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med truckkørsel ud for læsseramper ved emballageområde planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9702 af 01/08/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Social- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9225 af 23/04/2002 - Gældende
Skattepligt ved erhvervelse af helårsbolig i Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 9966 af 21/09/2006 - Gældende
Ikke ret til fuld løn under ferie og sygdom. Ikke ansat i 12 måneder før sygdom. Derfor ikke ret til sygeferiegodtgørelse
Beskæftigelsesministeriet
1996/1 BSF 34 - Gældende
1996 BSF 34 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF FULD OMKOSTNINGSDÆKNING I DE TILFÆLDE, HVOR SKATTEYDERE VINDER ANLAGTE SKATTESAGER
Folketinget
KEN nr 9896 af 22/05/2005 - Gældende
Om fagligt forlig til fuld og endelig afgørelse af faglig sag kunne fritage arbejdsgiver til at betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9674 af 01/06/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejde med løft planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 BF 49 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser.
Skatteministeriet
2014/1 BTB 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet
Folketinget
2007/2 LSV 31 C - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven
(Ophævelse af særreglen om fuldt fradrag for visse repræsentationsudgifter)

Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>