Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34563 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9287 af 02/03/2012 - Gældende
Strakspåbud om at sikre arbejdet ved båndsav, så ansatte ikke kommer i kontakt med farlige bevægelige dele
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10420 af 20/12/2016 - Gældende
Skattepligt - ægtefælle og søn i Danmark
Skatteministeriet
AFG nr 9033 af 24/01/2006 - Gældende
Skattepligt på grund af ophold tjenesterejse
Skatteministeriet
KEN nr 10274 af 15/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. oktober 2003 vedr. skattepligt for selskab, der var indregistreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen men hvis ledelse havde sæde i USA
Skatteministeriet
KEN nr 9362 af 22/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - SMBA med ledelsens sæde i udlandet - bindende svar (SKM2010.820.SR)
Skatteministeriet
1986/1 LSF 204 - Gældende
1986 LSF 204 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM INVESTERINGSFONDS (OPHØR AF ERHVERVSVIRKSOMHED)
Folketinget
KEN nr 9349 af 29/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. betaling af forholdsmæssig registreringsafgift
Skatteministeriet
KEN nr 9710 af 31/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 10202 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 165-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10269 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
Skatteministeriet
AFG nr 10219 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - sportsudøver - landskampe
Skatteministeriet
KEN nr 9285 af 26/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-18 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - lønloft - sagsoplysning - efterregulering - tilbagebetaling - forældelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9975 af 22/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-34-03 om pension i udlandet - indtægtsgrundlag - bidrag til ratepension - Højesteret
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10746 af 01/11/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-30-05 om supplerende arbejdsløshedsdagpenge - genoptagelse af deltidsarbejde - opstart ved gradvis stigning i arbejdstid - skånebehov - delvis uarbejdsdygtig. - nedsatte dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9006 af 17/12/2015 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse om ikke at give dispensation for brug af sikkerhedshjelm på steder, hvor brug af hjelm er påkrævet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10637 af 16/12/2003 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10278 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligtens indtræden - bopæl
Skatteministeriet
KEN nr 9272 af 15/12/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-108-98 om daginstitution - forældrebetaling - søskenderabat - friplads
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9178 af 31/01/2014 - Gældende
Påbud om at anvende egnede tekniske hjælpemidler ved forflytning af borgere
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9910 af 26/09/2018 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9067 af 30/11/2011 - Gældende
Påbud om forsvarlig anvendelse af ældre – ikke CE mærkede maskiner
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9131 af 04/11/2013 - Gældende
Anvendelse af fuldautomatisk lager
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 18834 af 07/12/1987 - Gældende
Tilflyttere, skatteberegning.. (* 1)
Skatteministeriet
1989/1 LSF 144 - Gældende
1989 LSF 144 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNINGEN AF PENSIONSORDNINGER M.V. (RATEFORSIKRING SOM RISIKOFORSIKRING, FORDELING AF PENSIONSAFGIFT MELLEM FÆRØERNE OG DANMARK, BONUS M.V.).
Folketinget
1995/1 BSF 108 - Gældende
1995 BSF 108 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF EN BARSELFOND
Folketinget
AFG nr 10983 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Studerendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden
Skatteministeriet
1988/1 BTL 151 - Gældende
1988 BTL 151 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL PENSION (ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØBET TIL PERSONLIGT TILLÆG M.V.) NR L 151 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10366 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 190-10 om erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 11153 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligtens indtræden - køb af lejlighed - ophold
Skatteministeriet
KEN nr 10311 af 17/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering
Skatteministeriet
AFG nr 10871 af 15/10/2015 - Gældende
Bindende svar - OPP-projekt - parkeringshus og parkeringsplads
Skatteministeriet
UDT nr 9358 af 15/06/2006 - Gældende
Ophævelse af personfradraget for studerende visse begrænsede skattepligtige personer genoptagelse af skatteansættelsen indkomståret 2004 og 2005
Skatteministeriet
KEN nr 10052 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-12 om arbejdsskade - deltid - nattevagt - erhvervsevnetabsprocent - erhvervsevnetabserstatning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10785 af 30/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 251-09 om barselsdagpenge - forlængelse - administrativ fejl
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9600 af 03/07/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-19 om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn
Social- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9637 af 15/06/2006 - Gældende
Ophævelse af personfradraget for studerende visse begrænsede skattepligtige personer genoptagelse af skatteansættelsen indkomståret 2004 og 2005
Skatteministeriet
KEN nr 9171 af 07/02/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9252 af 01/03/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - fratrædelsesgodtgørelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9386 af 03/05/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omregning til helårsindkomst.
Skatteministeriet
CIR nr 130 af 28/06/2000 - Gældende
Cirkulære om kildeskattelovens § 48 E
Skatteministeriet
KEN nr 9066 af 30/11/2011 - Gældende
Påbud om forsvarlig anvendelse af CE - mærket maskine på grund af klemningsrisiko
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9816 af 08/09/2014 - Gældende
Påbud om at sikre, at de ansatte, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig instruktion i at tilrettelægge og udføre håndtering af tunge varer på farefri måde
Beskæftigelsesministeriet
1987/1 LSF 131 - Gældende
1987 LSF 131 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF AFSKRIVNINGSLOVEN (MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER)
Folketinget
KEN nr 9674 af 02/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)
Skatteministeriet
KEN nr 9241 af 06/07/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-23-01 om kontanthjælp - supplerende arbejdsløshedsdagpenge - momsregistreret - SE - nummer - driftsmidler. - selvstændig virksomhed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9382 af 05/05/2003 - Gældende
Feriedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9421 af 30/03/2012 - Gældende
Manuel håndtering af opvaskebakker
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10143 af 02/02/1993 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 1/1993
Justitsministeriet
1987/1 BSF 100 - Gældende
1987 BSF 100 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF FORÆLDREBETALING FOR BØRNEPASNING, OBLIGATORISK SØSKENDERABAT SAMT FORBEDREDE FRIPLADSREGLER
Folketinget
AFG nr 9474 af 25/04/2006 - Gældende
25 pct. skatteordning
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>