Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34785 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1986/1 LSF 109 - Gældende
1986 LSF 109 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER M.V. (MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I LANDBRUG M.V.)
Folketinget
AFG nr 10284 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - indtræden ved udførelse af erhvervsmæssige aktiviteter
Skatteministeriet
KEN nr 9287 af 02/03/2012 - Gældende
Strakspåbud om at sikre arbejdet ved båndsav, så ansatte ikke kommer i kontakt med farlige bevægelige dele
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10420 af 20/12/2016 - Gældende
Skattepligt - ægtefælle og søn i Danmark
Skatteministeriet
AFG nr 9033 af 24/01/2006 - Gældende
Skattepligt på grund af ophold tjenesterejse
Skatteministeriet
SKR nr 9497 af 25/06/2018 - Gældende
Skrivelse om orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10274 af 15/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. oktober 2003 vedr. skattepligt for selskab, der var indregistreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen men hvis ledelse havde sæde i USA
Skatteministeriet
KEN nr 9362 af 22/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - SMBA med ledelsens sæde i udlandet - bindende svar (SKM2010.820.SR)
Skatteministeriet
AFG nr 10045 af 24/10/2006 - Gældende
Fraflytterbeskatning efter pensionsbeskatningsloven
Skatteministeriet
KEN nr 9710 af 31/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 10202 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 165-11 om arbejdsskade - erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10269 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
Skatteministeriet
1986/1 LSF 204 - Gældende
1986 LSF 204 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM INVESTERINGSFONDS (OPHØR AF ERHVERVSVIRKSOMHED)
Folketinget
KEN nr 9349 af 29/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. betaling af forholdsmæssig registreringsafgift
Skatteministeriet
KEN nr 9285 af 26/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-18 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - lønloft - sagsoplysning - efterregulering - tilbagebetaling - forældelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9006 af 17/12/2015 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse om ikke at give dispensation for brug af sikkerhedshjelm på steder, hvor brug af hjelm er påkrævet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9975 af 22/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-34-03 om pension i udlandet - indtægtsgrundlag - bidrag til ratepension - Højesteret
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10746 af 01/11/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-30-05 om supplerende arbejdsløshedsdagpenge - genoptagelse af deltidsarbejde - opstart ved gradvis stigning i arbejdstid - skånebehov - delvis uarbejdsdygtig. - nedsatte dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10637 af 16/12/2003 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10219 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - sportsudøver - landskampe
Skatteministeriet
AFG nr 10278 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligtens indtræden - bopæl
Skatteministeriet
AFG nr 9178 af 31/01/2014 - Gældende
Påbud om at anvende egnede tekniske hjælpemidler ved forflytning af borgere
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9910 af 26/09/2018 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt
Beskæftigelsesministeriet
1989/1 LSF 144 - Gældende
1989 LSF 144 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNINGEN AF PENSIONSORDNINGER M.V. (RATEFORSIKRING SOM RISIKOFORSIKRING, FORDELING AF PENSIONSAFGIFT MELLEM FÆRØERNE OG DANMARK, BONUS M.V.).
Folketinget
KEN nr 18834 af 07/12/1987 - Gældende
Tilflyttere, skatteberegning.. (* 1)
Skatteministeriet
1995/1 BSF 108 - Gældende
1995 BSF 108 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF EN BARSELFOND
Folketinget
AFG nr 10983 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Studerendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden
Skatteministeriet
KEN nr 9272 af 15/12/1998 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-108-98 om daginstitution - forældrebetaling - søskenderabat - friplads
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10311 af 17/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering
Skatteministeriet
AFG nr 10871 af 15/10/2015 - Gældende
Bindende svar - OPP-projekt - parkeringshus og parkeringsplads
Skatteministeriet
UDT nr 9358 af 15/06/2006 - Gældende
Ophævelse af personfradraget for studerende visse begrænsede skattepligtige personer genoptagelse af skatteansættelsen indkomståret 2004 og 2005
Skatteministeriet
KEN nr 9067 af 30/11/2011 - Gældende
Påbud om forsvarlig anvendelse af ældre – ikke CE mærkede maskiner
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9131 af 04/11/2013 - Gældende
Anvendelse af fuldautomatisk lager
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10785 af 30/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 251-09 om barselsdagpenge - forlængelse - administrativ fejl
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1988/1 BTL 151 - Gældende
1988 BTL 151 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL PENSION (ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØBET TIL PERSONLIGT TILLÆG M.V.) NR L 151 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9171 af 07/02/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 11153 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligtens indtræden - køb af lejlighed - ophold
Skatteministeriet
KEN nr 10366 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 190-10 om erhvervsevnetabserstatning - deltid - erhvervsevnetabsprocent - årsløn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9386 af 03/05/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omregning til helårsindkomst.
Skatteministeriet
CIR nr 130 af 28/06/2000 - Gældende
Cirkulære om kildeskattelovens § 48 E
Skatteministeriet
KEN nr 9066 af 30/11/2011 - Gældende
Påbud om forsvarlig anvendelse af CE - mærket maskine på grund af klemningsrisiko
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9816 af 08/09/2014 - Gældende
Påbud om at sikre, at de ansatte, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig instruktion i at tilrettelægge og udføre håndtering af tunge varer på farefri måde
Beskæftigelsesministeriet
1987/1 LSF 131 - Gældende
1987 LSF 131 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF AFSKRIVNINGSLOVEN (MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER)
Folketinget
KEN nr 9382 af 05/05/2003 - Gældende
Feriedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9820 af 21/05/2019 - Gældende
Skattepligt - Tjeneste for den danske stat uden for rige
Skatteministeriet
KEN nr 9421 af 30/03/2012 - Gældende
Manuel håndtering af opvaskebakker
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10143 af 02/02/1993 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 1/1993
Justitsministeriet
KEN nr 9600 af 03/07/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 39-19 om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10052 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-12 om arbejdsskade - deltid - nattevagt - erhvervsevnetabsprocent - erhvervsevnetabserstatning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9637 af 15/06/2006 - Gældende
Ophævelse af personfradraget for studerende visse begrænsede skattepligtige personer genoptagelse af skatteansættelsen indkomståret 2004 og 2005
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>