Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34784 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 1455 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kontrol med animalske produkter
Undervisningsministeriet
BEK nr 1235 af 24/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge (Justering af honorar for afstandstillæg pr. km i Bilag 1)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 589 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge (Årlig regulering af ramme og halvårlig regulering af honorarer og andele i Bilag 1 pr. 1. juni 2019)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 400 af 26/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1603 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1403 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9076 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (2) Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1164 af 16/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om manuel håndtering(* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1634 af 04/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1784 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 419 af 02/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem
Skatteministeriet
BEK nr 9326 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel III A Fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1706 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9411 af 05/07/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel VI Tekniske hjælpemidler, 5. juli 2004
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 135 af 16/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017
Skatteministeriet
BEK nr 841 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig
Skatteministeriet
BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1210 af 09/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 614 af 26/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1346 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9211 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B X Højhastighedsfartøjer, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 943 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9320 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel I A Arbejdets udførelse, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 123 af 15/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af strudse og rugeæg deraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1790 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1600 af 20/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for håndtering m.v. af humane væv og celler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 930 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opsat pension
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1064 af 11/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag
Undervisningsministeriet
BEK nr 11770 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F III, Stabilitet og sødygtighed, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 656 af 12/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1343 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 11773 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VI, Beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. januar 2001
(Meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 104 af 15/02/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation for arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om beregning og udbetaling m.v. af kompensation)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 704 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen
Undervisningsministeriet
BEK nr 108 af 29/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 478 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 172 af 28/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsgivernes bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (Opkrævning på grundlag af ATP-restancer)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1336 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1385 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1391 af 17/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af renter og gebyrer for erindringsskrivelser vedr. for sen betaling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 845 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 581 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1161 af 28/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger
Justitsministeriet
BEK nr 10172 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhversfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel III, stabilitet og sødygtighed, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1553 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om henstand med udbetaling af livsarvingers arv
(Arvehenstandsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1109 af 15/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 13 af 02/02/1885 - Gældende
Bekjendtgjørelse om Autorisering af en ny Række Prædiketexter.
Kirkeministeriet
BEK nr 1234 af 29/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10154 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel E VI A, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 495 af 29/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte
Kulturministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>