Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ged  fandt 139 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1288 af 20/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
(TSE bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 627 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om inseminering af får og/eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1325 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 303 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 30 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1036 af 26/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 598 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 739 af 21/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1261 af 10/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 128 af 18/03/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 930 af 07/09/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 714 af 26/08/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1093 af 12/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
(TSE-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 83 af 14/02/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 953 af 24/11/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 245 af 10/04/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra får og geder1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1276 af 13/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1428 af 16/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 405 af 05/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 265 af 31/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 13045 af 06/01/1988 - Historisk
CIRKULÆRE OM GODKENDTE ENZYMER TIL OST
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 13255 af 16/03/1988 - Historisk
Cirkulære om godkendte enzymer til ost. (Til samtlige osteproducerende mejerier m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 13670 af 05/10/1987 - Historisk
Cirkulære om godkendte enzymer til ost
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9085 af 26/03/2002 - Historisk
Vejledning om overvågningsprogram for TSE hos får og geder i forbindelse med slagtning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 456 af 09/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9796 af 23/12/2005 - Historisk
Vejledning om håndtering af specificeret risikomateriale
(Fjernelse og videre håndtering af specificeret risikomateriale fra kvæg, får og geder i forbindelse med BSE/TSE)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 759 af 10/09/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 87 af 30/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket
(Nøglehulsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 733 af 02/07/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1066 af 10/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1121 af 01/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 38 af 22/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket
(Nøglehulsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9767 af 12/09/2018 - Gældende
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrol vejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 913 af 04/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket
(Nøglehulsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1363 af 24/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1295 af 24/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og 2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 380 af 01/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11 af 09/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9179 af 18/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00425
Justitsministeriet
BEK nr 903 af 29/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 964 af 12/07/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9577 af 27/06/2017 - Gældende
Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
(Nøglehulsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 374 af 19/04/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1078 af 28/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 157 af 07/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 13025 af 10/01/1985 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om fersk kød og kødvarer - Sverige
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 13180 af 10/04/1989 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Sverige - fersk kød og kødvarer
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3 >