Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ghetto  fandt 73 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
2018/1 BSF 97 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder
Folketinget
2018/1 TBL 38 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Folketinget
KEN nr 12386 af 31/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 103/2001
Justitsministeriet
2018/1 ÆF2 39 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte)
Folketinget
KEN nr 9063 af 22/02/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0929
Justitsministeriet
1999/1 LF 211 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte, lov om byfornyelse og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Fleksible udlejningsregler, særlig støtte til visse almene boligafdelinger og kommunal anvisning til private andelsboliger).
By- og Boligministeriet
2010/1 SF.L L 145 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. februar 2011) - L 145
Justitsministeriet
2017/1 SF.L L 223 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. april 2018) - L 223
Justitsministeriet
2018/1 BTL 38 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Folketinget
2016/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner
Folketinget
2018/1 SF.L L 22 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018) - L 22
Justitsministeriet
2010/1 SF.L L 149 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. februar 2011) - L 149
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2001/2 BSF 89 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal anvisningsret i privat udlejningsbyggeri
Folketinget
1999/1 SF L 210 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (1. marts 2000) - L 210
By- og Boligministeriet
2010/1 BTL 149 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.)

Folketinget
2018/1 LF 14 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Ghettorepræsentanter).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2018/1 LF 22 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod parallelsamfund).
Justitsministeriet
2010/1 BTL 60 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Folketinget
2010/1 LF 145 - Gældende

Justitsministeriet
1999/1 BTL 211 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte og lov om integration af udlændinge i Danmark
Folketinget
2018/1 LSF 14 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Ghettorepræsentanter)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2010/1 LF 149 - Gældende
Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. (Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.).
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1999/1 SF L 211 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (1. marts 2000) - L 211
By- og Boligministeriet
2017/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om aktivering af nødbremsen til afvisning af asylansøgere ved grænsen
Folketinget
2008/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at reducere tilbagefaldet til kriminalitet
Folketinget
KEN nr 9007 af 18/05/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-52
Justitsministeriet
2016/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig
Folketinget
2014/1 BTL 107 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.)

Folketinget
2004/2 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats mod ghettodannelse
Folketinget
2004/1 BSF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en øget indsats mod ghettodannelse
Folketinget
2008/1 BSF 77 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffen for vold mod den, der handler i offentlig tjeneste eller hverv
Folketinget
KEN nr 9938 af 19/01/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 112/1994
Justitsministeriet
1996/1 BSF 50 - Gældende
1996 BSF 50 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVIDELSE AF UDLÆNDINGEUDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING MED HENBLIK PÅ KULEGRAVNING AF UDLÆNDINGEPOLITIKKEN
Folketinget
KEN nr 11193 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - chikane - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2010/1 LSF 62 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Udvidet flyttehjælp)

Socialministeriet
2018/1 BTL 7 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Folketinget
2012/1 BSF 53 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark
Folketinget
KEN nr 11055 af 23/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00873
Justitsministeriet
2018/1 BTL 6 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner)
Folketinget
2011/1 BSF 34 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af parallelle retssamfund
Folketinget
2010/1 LSF 149 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2000/1 BSF 64 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af retskrav på familiesammenføring samt om skærpede forsørgelseskrav
Folketinget
2010/1 LSF 61 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje
(Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler)

Socialministeriet
2010/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Socialministeriet
KEN nr 9155 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00204
Justitsministeriet
2010/1 BTL 61 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje
(Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler)

Folketinget
KEN nr 9153 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00201
Justitsministeriet
1991/1 BTB 65 - Gældende
1991 BTB 65 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEDRE INTEGRATION OG SIKRING AF UDLÆNDINGES RETSSTILLING I DANMARK NR B 65 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
SKR nr 10178 af 21/12/2018 - Gældende
Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud (Til alle kommuner m.fl.)
Børne- og Socialministeriet
CIR1H nr 10181 af 20/12/2018 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere
Justitsministeriet 1|2 >