Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ghetto  fandt 17 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2018/1 TBL 38 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Folketinget
KEN nr 12386 af 31/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 103/2001
Justitsministeriet
2018/1 ÆF2 39 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte)
Folketinget
2018/1 BTL 38 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Folketinget
KEN nr 9063 af 22/02/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0929
Justitsministeriet
KEN nr 11193 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - chikane - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2018/1 BTL 7 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Folketinget
2018/1 BTL 6 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner)
Folketinget
2017/1 BTL 68 og L 69 - Gældende
II. Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.)
Folketinget
2010/1 BTL 149 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.)

Folketinget
KEN nr 11055 af 23/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00873
Justitsministeriet
KEN nr 9155 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00204
Justitsministeriet
KEN nr 9153 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00201
Justitsministeriet
2010/1 LSF 149 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2010/1 BTL 60 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Folketinget
1991/1 BTB 65 - Gældende
1991 BTB 65 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEDRE INTEGRATION OG SIKRING AF UDLÆNDINGES RETSSTILLING I DANMARK NR B 65 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BSF 174 - Gældende
1986 BSF 174 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BESKÆFTIGELSESFREMME OG ERHVERVSUDVIKLING I STORKØBENHAVN
Folketinget