Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gina  fandt 66 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 696 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1484 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1260 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 464 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1391 af 27/12/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 529 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 506 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 470 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 431 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 348 af 30/05/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1385 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 426 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 392 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 273 af 17/04/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 230 af 21/04/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1053 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2017/1 LSV 222 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2017/1 LSF 222 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2016/1 LSV 189 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2016/1 LSF 189 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2015/1 LSV 36 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2015/1 LSF 36 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
2014/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2014/1 LSV 45 B - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2014/1 LSF 45 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
CIR nr 9484 af 30/08/2013 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.
Finansministeriet
KEN nr 9622 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00150
Justitsministeriet
CIR nr 9615 af 15/12/2011 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.
Finansministeriet
2009/1 LSV 48 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2009/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2008/1 LSV 191 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2008/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2008/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2008/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
FTG nr 197 af 01/12/1981 - Historisk
Fortegnelse over godkendte fornavne (* 1)
Kirkeministeriet
2006/1 LSF 207 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2004/1 LSF 58 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
CIR nr 148 af 01/12/1988 - Historisk
Cirkulære om godkendte fornavne
Kirkeministeriet
2006/1 LSV 207 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2004/2 LSV 163 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
CIR nr 195 af 01/11/1990 - Historisk
Cirkulære om godkendte fornavne Dette cirkulære omfatter fornavne, som i tiden indtil 1. maj 1990 er godkendt af Kirkeministeriet i samråd med Københavns Universitets Institut for Navneforskning. Cirkulæret træder i stedet for tidligere af Kirkeministeriet udsendte cirkulærer om godkendte fornavne.
Kirkeministeriet
2004/2 LSF 163 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
CIR nr 189 af 22/11/1983 - Historisk
Cirkulære om revision af bilag til indenrigsministeriets cirkulære af 16. januar 1981 om vejledende retningslinier for visitation af patienter til lands- og landsdelssygehuse m. v.
Sundheds- og Ældreministeriet
2000/1 LSF 228 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
MED nr 13245 af 15/03/1988 - Gældende
OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >