Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på golfklub  fandt 65 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 9827 af 09/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. personalegode. Gratis medlemskab til golfklub.
Skatteministeriet
FOU nr 2015.15 - Gældende
2015-15. Tilbagekaldelse af begunstigende afgørelse om fritagelse for kommunal grundskyld. Tilbagevirkende kraft
Folketinget
UDT nr 9615 af 02/09/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes vederlagsfrie overdragelse af et kommunalt areal til en golfbane
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 60416 af 15/08/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 52/1996
Justitsministeriet
AFG nr 10764 af 24/06/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11102 af 24/06/1999 - Gældende
Vandafgift
Skatteministeriet
KEN nr 10040 af 15/09/2008 - Historisk
Landmand med driftslederuddannelse berettiget til VEU, da han ikke har anvendt driftslederdelen i forbindelse med sit arbejde inden for de sidste 5 år
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9701 af 26/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af B-aktier mod erhvervelse af spilleret på golfbane
Skatteministeriet
AFG nr 10153 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-565 og 566
Justitsministeriet
KEN nr 10166 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-539
Justitsministeriet
KEN nr 11247 af 22/10/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10348 af 15/11/2016 - Gældende
Skattepligts indtræden - bopæl ophold - dobbeltdomicil
Skatteministeriet
KEN nr 12449 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 9757 af 03/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfradrag af udgifter til forberedende undersøgelser til etablering af en golfbane
Skatteministeriet
KEN nr 9714 af 03/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse for en golfklubs ydelser
Skatteministeriet
KEN nr 9335 af 19/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Investeringer tonnageordning - fradrag
Skatteministeriet
KEN nr 9525 af 25/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning og vedligeholdelse af golfbane – momsfritagelse – momspligt – bindende svar
Skatteministeriet
STV nr 20006 af 01/01/1978 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1978 0525 MN. GOLFUNDERVISNING OG RIDEUNDERVISNING
Skatteministeriet
STV nr 20060 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1993 1361 TSS. UDLEJNING AF FAST EJENDOM
Skatteministeriet
AFG nr 10449 af 31/08/2007 - Gældende
Tilladelse til at unge mellem 16 og 18 år betjener golfklubbens boldopsamler under visse forudsætninger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 127 af 06/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2010/1 LSF 115 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love
(Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen)

Miljøministeriet
KEN nr 9341 af 20/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Sejlklub udlejning af gæstepladser indtægter indgår i foreningens almindelige drift
Skatteministeriet
AFG nr 9428 af 23/06/2009 - Gældende
Brancheforening inden for sundhedsområdet - momspligtig
Skatteministeriet
STV nr 20061 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT M REGISTRERING §§ 47-51
Skatteministeriet
STV nr 20055 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PE - IKKE ERHVERVSMÆSSIGE INDTÆGTER
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20030 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT M REGISTRERING §§ 47-51
Skatteministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20107 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT M - REGISTRERING
Skatteministeriet
STV nr 20013 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT Y IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20006 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT M - REGISTRERING
Skatteministeriet
STV nr 20082 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1995 - Gældende
STEMPELAFGIFTSVEJLEDNING 1995 SPECIEL DEL
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20055 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PE - IKKE ERHVERVSMÆSSIGE INDTÆGTER
Skatteministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
STV nr 20096 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PE - IKKE ERHVERVSMÆSSIGE INDTÆGTER
Skatteministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
AFG nr 9408 af 22/04/2008 - Gældende
Moms – uddannelsesinstitutions kursusvirksomhed ikke anset for drevet med gevinst for øje
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20004 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AD - KAPITALINDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20004 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT Y IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Skatteministeriet 1|2 >