Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på græsslåning  fandt 103 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 134 af 16/02/2016 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017)
Skatteministeriet
LOV nr 396 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Skatteministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 759 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9103 af 31/01/2005 - Gældende
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser BL 3-16, 4. udgave
(BL 3-16, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 240 af 15/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
Skatteministeriet
BEK nr 9404 af 28/08/2002 - Gældende
Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning (BL 9-9, 2. udgave)
(BL 9-9, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9927 af 24/11/2009 - Gældende
Bestemmelser om anmeldelse, registrering og afmelding af private flyvepladser (BL 3-7, udgave 2, 24. november 2009)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 841 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig
Skatteministeriet
BEK nr 17235 af 01/09/1984 - Gældende
Bestemmelser om arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser
(BL 3-12, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 575 af 16/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne
Kulturministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
UDT nr 4028 af 04/05/1977 - Gældende
Skelafmærkning - afmærkning af offentlig vej over et græsbevokset fællesareal.
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9377 af 08/05/2003 - Gældende
Spørgsmål om drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 3 år mindstesatsen
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10121 af 30/11/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 181-12 om arbejdsskade - personkreds - foreningsarbejde
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 17100 af 22/01/1979 - Gældende
Slåning af græsrabat langs offentlig vej (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9253 af 31/07/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-30-02 om aktivering - tavshedserklæring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9312 af 06/11/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-37-04 om ekstra varmeudgifter i sommerhus - vedligeholdelsesudgifter af sommerhus - følge af funktionsnedsættelsen - merudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2002/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige veje
(Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder)

Transport- og Energiministeriet
VEJ nr 9023 af 17/01/2006 - Gældende
Vejledning om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede sikkerhedsbestemmelser og indførelse af ny teknologi til sikring af asfalt- og vejarbejdere
Folketinget
2012/1 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede sikkerhedsbestemmelser og indførelse af ny teknologi til sikring af asfalt- og vejarbejdere
Folketinget
2014/2 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Genindførelse af BoligJobordningen)
Skatteministeriet
2015/1 LSV 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017)
Folketinget
KEN nr 9155 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9836 af 17/04/2009 - Gældende
Fysisk faktisk afskåret fra at drive selvstændig virksomhed og dermed ophørt
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Folketinget
2010/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice
(Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet)

Skatteministeriet
KEN nr 11102 af 24/06/1999 - Gældende
Vandafgift
Skatteministeriet
KEN nr 11212 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2012.0004 - Gældende
2012-4 Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag
Folketinget
2012/1 LSF 216 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven
(Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

Skatteministeriet
KEN nr 9152 af 20/01/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9808 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Skatteministeriet
KEN nr 9385 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9659 af 28/06/2016 - Gældende
Vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring
(Foreningsvejledning)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9517 af 25/06/2018 - Gældende
Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen)
(Beskæftigelsesvejledningen)

Justitsministeriet
2015/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)
Skatteministeriet
1990/1 LSF 4 - Gældende
1990 LSF 4 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE AFGIFTSLOVE (AFGIFTSOMLÆGNINGER M.V.)
Folketinget
ISP nr 2010.0615 - Gældende
Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård den 15. juni 2010
Folketinget
2011/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer rettet mod sort arbejde m.v.)

Skatteministeriet
VEJ nr 10536 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om ryg- og hoftesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2005.867 - Gældende
Inspektion af Bostedet Solstriben
Folketinget
2004/2 LSF 2 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for elektronikskrot m.v.)1)/NREF/FN501/1)/

Miljøministeriet
2004/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Producentansvar for elektronikskrot m.v.)1)

Miljøministeriet
2013/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digital indberetning på dækordningen m.v.)

Miljøministeriet 1|2|3 >