Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på græsslåning  fandt 101 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 396 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Skatteministeriet
LBK nr 1162 af 01/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 134 af 16/02/2016 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017)
Skatteministeriet
BEK nr 759 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9103 af 31/01/2005 - Gældende
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser BL 3-16, 4. udgave
(BL 3-16, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 841 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig
Skatteministeriet
BEK nr 240 af 15/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
Skatteministeriet
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9927 af 24/11/2009 - Gældende
Bestemmelser om anmeldelse, registrering og afmelding af private flyvepladser (BL 3-7, udgave 2, 24. november 2009)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17235 af 01/09/1984 - Gældende
Bestemmelser om arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser
(BL 3-12, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9404 af 28/08/2002 - Gældende
Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning (BL 9-9, 2. udgave)
(BL 9-9, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 575 af 16/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne
Kulturministeriet
UDT nr 4028 af 04/05/1977 - Gældende
Skelafmærkning - afmærkning af offentlig vej over et græsbevokset fællesareal.
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9377 af 08/05/2003 - Gældende
Spørgsmål om drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 3 år mindstesatsen
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11120 af 01/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 79-15 om merudgifter - håndsrækninger - familiemedlemmer - husstanden
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9401 af 10/04/2006 - Historisk
Antal skattefri præmier
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 17225 af 04/08/1988 - Historisk
Forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/vildt på flyvepladser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
MED nr 17020 af 18/01/1988 - Historisk
Meddelelse om samarbejdsaftale om bestyrelse af hovedlandeveje Medd. nr. 20. Bestemmelser og vejledning ved rørende budgettering regnskab m.m. for hovedlandeveje incl. motorveje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17906 af 25/09/1996 - Historisk
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser
(BL 3-16, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9385 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9155 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9517 af 25/06/2018 - Gældende
Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen)
(Beskæftigelsesvejledningen)

Justitsministeriet
KEN nr 9152 af 20/01/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Folketinget
2017/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Skatteministeriet
KEN nr 9253 af 31/07/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-30-02 om aktivering - tavshedserklæring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10092 af 30/04/2011 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse 53-11 om merudgifter til voksne - personkreds - funktionsevnevurdering - transport - lægebesøg - nødvendige merudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede sikkerhedsbestemmelser og indførelse af ny teknologi til sikring af asfalt- og vejarbejdere
Folketinget
KEN nr 9808 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede sikkerhedsbestemmelser og indførelse af ny teknologi til sikring af asfalt- og vejarbejdere
Folketinget
VEJ nr 9552 af 19/06/2017 - Historisk
Vejledning om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesvejledningen)
(Beskæftigelsesvejledningen)

Justitsministeriet
BEK nr 785 af 29/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
Skatteministeriet
BEK nr 17215 af 15/10/1978 - Historisk
Bestemmelser om anmeldelse og registrering af private flyvepladser
(BL 3-7, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 11102 af 24/06/1999 - Gældende
Vandafgift
Skatteministeriet
BEK nr 17200 af 28/02/1991 - Historisk
Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning
(BL 9-9, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR nr 144 af 10/09/1996 - Historisk
Cirkulære om vedligehold af rabatter, skråninger, grøfter m.v. langs offentlige veje (Til samtlige vejbestyrelser og vejmyndigheder)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2002/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige veje
(Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder)

Transport- og Energiministeriet
CIR nr 160 af 02/10/1995 - Historisk
Cirkulære om vedligehold af rabatter, skråninger, grøfter m.v. langs offentlige veje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
UDT nr 17100 af 22/01/1979 - Gældende
Slåning af græsrabat langs offentlig vej (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR nr 50 af 30/04/1984 - Historisk
Cirkulære om vedligehold af rabatter, skråninger, grøfter m.v. langs offentlige veje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1263 af 28/10/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1194 af 21/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9698 af 30/06/2016 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9659 af 28/06/2016 - Gældende
Vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring
(Foreningsvejledning)

Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSV 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017)
Folketinget
BEK nr 801 af 04/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3 >