Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på grøn pig  fandt 82 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 15051 af 11/06/1997 - Gældende
Tilsluttet usteril væske til i.v. drop
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12402 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over manglende ordination af kejsersnit
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9092 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00730
Justitsministeriet
2010/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af den nødvendige beskyttelse af gravide frisører
Folketinget
2006/1 BSF 147 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats mod hormonforstyrrende stoffer
Folketinget
2000/1 BTL 45 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende
Folketinget
ISP nr 2011.0412 - Gældende
Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007
Folketinget
BKI nr 10 af 12/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
2005/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hjælp og frihed til ofre for menneskehandel
Folketinget
KEN nr 9703 af 02/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-224
Justitsministeriet
VEJ nr 9047 af 28/01/2015 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
Børne- og Socialministeriet
2008/1 BSF 52 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse af børns retsstilling
Folketinget
2004/2 BSF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hjælp og frihed til ofre for menneskehandel
Folketinget
2006/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse af børns retsstilling
Folketinget
ISP nr 2010.1110 - Gældende
Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010
Folketinget
BKI nr 9 af 21/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
1988/1 BTL 131 - Gældende
1988 BTL 131 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEKIRKENS ØKONOMI (FOLKEKIRKENS DELTAGELSE I MELLEMKIRKELIGT ARBEJDE) NR L 131 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9563 af 11/10/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1032
Justitsministeriet
ISP nr 2003.1025 - Gældende
Inspektion af Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling F på Bispebjerg Hospital
Folketinget
FOU nr 2016.16 - Gældende
2016-16. Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole
Folketinget
2009/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning
(Regler for campinghytter)

Miljøministeriet
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
ISP nr 2010.0518 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006
Folketinget
ISP nr 2010.0616 - Gældende
Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland Herning og Viborg den 16. og 17. juni 2010
Folketinget
1995/1 BSF 1 - Gældende
1995 BSF 1 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
1987/1 LSF 254 - Gældende
1987 LSF 254 FORSLAG TIL LOV OM OPFYLDELSE AF GRUNDLOVENS § 75 (ARBEJDE TIL ALLE)
Folketinget
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
1999/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til lov om ændring af visse miljølove
Miljøministeriet
STV nr 20059 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
BKI nr 60 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 12. januar 1994 mellem Danmark/Færøerne og Schweiz
Udenrigsministeriet
BKI nr 61 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 6. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Island
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9810 af 31/05/2006 - Gældende
Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg Nr. 2 2006
(Tilslutningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2019/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
FIN nr 9058 af 01/01/2016 - Historisk
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2016
Finansministeriet
FIN nr 9073 af 01/01/2017 - Historisk
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2017
Finansministeriet
BEK nr 815 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >