Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på grønne asparges  fandt 99 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 584 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 893 af 22/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1367 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 140 af 10/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1134 af 18/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13184 af 15/06/1985 - Gældende
Statsfrøkontrollens prøvetagningsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13183 af 15/06/1985 - Gældende
Statsfrøkontrollens analyseregler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13245 af 15/03/1988 - Gældende
OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
VEJ nr 60189 af 01/01/1997 - Gældende
Vejledning om Boringskontrol på Vandværker
Miljø- og Fødevareministeriet
1992/1 BTL 298 - Gældende
1992 BTL 298 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF MERVÆRDIAFGIFTEN (MOMSLOVEN) (FORMIDLINGSYDELSER) NR L 298 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
1990/2 BSF 66 - Gældende
1990 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DEN FJERDE AVS-EØF KONVENTION OG SLUTAKT MED DERTIL KNYTTEDE PROTOKOLLER OG ERKLÆRINGER SAMT INTERN AFTALE OM FINANSIERING OG FORVALTNING AF FÆLLESSKABETS BISTAND
Folketinget
BEK nr 722 af 24/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om kontrol m.m. af spisekartofler i engros- og detailleddet
(Bekendtgørelse om kontrol m.m. af spisekartofler i engros- og detailleddet)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 395 af 29/08/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om konsumkartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 55 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 527 af 06/07/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 33 af 26/01/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om indkomststøtte til landbrugere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 11/12/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1094 af 12/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 965 af 13/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 124 af 01/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1540 af 30/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 741 af 24/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 594 af 08/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 450 af 16/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 188 af 14/03/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/2008
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 721 af 22/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
(grønsagsfrøbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 197 af 26/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1494 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1702 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1432 af 01/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 187 af 20/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i særligt følsomme landbrugsområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 54 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1708 af 20/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1550 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 266 af 15/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 97 af 29/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 194 af 29/02/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 94 af 22/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1421 af 30/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 110 af 19/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 84 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 465 af 15/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >