Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på grønne linser  fandt 42 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
VEJ nr 9561 af 01/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 700 af 1. juli 2005 som ændret ved bekendtgørelse nr. 749 af 21. juli 2005 om frisøruddannelsen
Undervisningsministeriet
VEJ nr 11772 af 01/01/2000 - Historisk
Vejledning om EU's transportforordning 259/93 (EØF)
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en effektiv indsats mod plastforurening
Folketinget
BEK nr 1177 af 11/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20063 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20006 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT Q BYGGERI - MOTORKØRETØJER
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT Q BYGGERI - MOTORKØRETØJER
Skatteministeriet
BEK nr 186 af 11/03/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20065 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT Q BYGGERI - MOTORKØRETØJER
Skatteministeriet
BEK nr 465 af 15/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 122 af 25/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 25/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 998 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer
(til § 10)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 20/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 522 af 21/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om foder til fisk (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1051 af 23/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(§§ 9 og 10)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 110 af 19/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1047 af 14/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1360 af 15/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(Til kapitel 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 375 af 28/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 452 af 09/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 391 af 26/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 878 af 23/08/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer
(til § 10

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 961 af 16/12/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 346 af 03/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 55 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1002 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11170 af 21/08/1975 - Historisk
Vejledning om kostforplejning. (* 1)
Justitsministeriet
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
BEK nr 19 af 13/01/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
RGM nr 18203 af 31/12/1989 - Historisk
Momsreglement. Afgiftspligten
Skatteministeriet
1992/1 BTL 298 - Gældende
1992 BTL 298 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF MERVÆRDIAFGIFTEN (MOMSLOVEN) (FORMIDLINGSYDELSER) NR L 298 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1995/1 BSF 1 - Gældende
1995 BSF 1 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1990/2 BSF 66 - Gældende
1990 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DEN FJERDE AVS-EØF KONVENTION OG SLUTAKT MED DERTIL KNYTTEDE PROTOKOLLER OG ERKLÆRINGER SAMT INTERN AFTALE OM FINANSIERING OG FORVALTNING AF FÆLLESSKABETS BISTAND
Folketinget
1989/1 LSF 20 - Gældende
1989 LSF 20 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL FORBEDRING AF STRUKTUREN OG EFFEKTIVITETEN I JORDBRUGET
Folketinget
1988/1 LSF 70 - Gældende
1988 LSF 70 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL FORBEDRING AF STRUKTUREN OG EFFEKTIVITETEN I JORDBRUGET
Folketinget