Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på grønne linser  fandt 56 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
RGL nr 17000 af 14/12/1959 - Gældende
Regler vedrørende automatiske signaler ved niveauoverkørsler over jernbaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1988/1 LSF 70 - Gældende
1988 LSF 70 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL FORBEDRING AF STRUKTUREN OG EFFEKTIVITETEN I JORDBRUGET
Folketinget
1989/1 LSF 20 - Gældende
1989 LSF 20 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL FORBEDRING AF STRUKTUREN OG EFFEKTIVITETEN I JORDBRUGET
Folketinget
2016/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en effektiv indsats mod plastforurening
Folketinget
VEJ nr 9577 af 27/06/2017 - Gældende
Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
(Nøglehulsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
BKI nr 61 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 6. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Island
Udenrigsministeriet
BKI nr 60 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 12. januar 1994 mellem Danmark/Færøerne og Schweiz
Udenrigsministeriet
1992/1 BTL 298 - Gældende
1992 BTL 298 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF MERVÆRDIAFGIFTEN (MOMSLOVEN) (FORMIDLINGSYDELSER) NR L 298 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 9041 af 31/01/2018 - Gældende
Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og anmeldelsesmyndigheden)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 1 - Gældende
1995 BSF 1 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
1990/2 BSF 66 - Gældende
1990 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DEN FJERDE AVS-EØF KONVENTION OG SLUTAKT MED DERTIL KNYTTEDE PROTOKOLLER OG ERKLÆRINGER SAMT INTERN AFTALE OM FINANSIERING OG FORVALTNING AF FÆLLESSKABETS BISTAND
Folketinget
BEK nr 55 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1002 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 700 af 22/08/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1161 af 16/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 681 af 21/07/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 961 af 16/12/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1116 af 23/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 110 af 19/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 465 af 15/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 522 af 21/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om foder til fisk (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 659 af 14/08/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler (* 1)
(Pesticidbekg.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 375 af 28/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1047 af 14/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 452 af 09/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 391 af 26/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 346 af 03/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 19 af 13/01/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 20/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 186 af 11/03/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 122 af 25/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 25/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 998 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer
(til § 10)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1360 af 15/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(Til kapitel 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 878 af 23/08/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om foderstoffer
(til § 10

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1177 af 11/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1051 af 23/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
(§§ 9 og 10)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 242 af 18/03/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10035 af 30/12/1983 - Historisk
Vejledning vedrørende skibslys, signalfigurer og lydsignalapparater. Internationale søvejsregler, 1972/1981 (* 1)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 3505 af 01/10/1985 - Historisk
Vejledning om Øjenværn (* 1) (* 2) (* 3)
Beskæftigelsesministeriet 1|2 >