Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis serier  fandt 174 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 741 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1643 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1278 af 01/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1007 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 157 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 422 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udstyr i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 688 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 354 af 26/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder
Finansministeriet
BEK nr 824 af 14/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 490 af 10/07/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 866 af 12/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 800 af 15/12/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10594 af 01/07/2017 - Gældende
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2017
(Prismarkedsføring)

Erhvervsministeriet
CIS nr 3500 af 02/08/1989 - Historisk
At-cirkulæreskrivelse om Arbejdstilsynets regel- og informationsmateriale. (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 3027 af 12/02/1987 - Historisk
Cirkulæreskrivelse vedrørende Arbejdstilsynets regel- og informationsmateriale (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1166 af 16/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
VEJ nr 6673 af 31/08/1987 - Historisk
Sådan fremstilles publikationer - en vejledning for indkøbere af statslige publikationer
Finansministeriet
BEK nr 811 af 15/12/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 3001 af 02/01/1990 - Historisk
AT-cirkulæreskrivelse om Arbejdstilsynets regel- og informationsmateriale (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 6675 af 31/08/1987 - Historisk
Sådan redigeres publikationer - en vejledning for forfattere og planlæggere af statslige publikationer
Finansministeriet
STV nr 20092 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.16 MIDLERTIDIG INDFØRSEL AF ANDRE VARER END TRANSPORTMIDLER
Skatteministeriet
BEK nr 1461 af 07/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 46 af 22/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
(Brændeovnsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2014/1 LSV 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Folketinget
STV nr 20044 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT A.16 - MIDLERTIDIG INDFØRSEL AF ANDRE VARER END TRANSPORTMIDLER
Skatteministeriet
KEN nr 9120 af 27/04/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/53
Justitsministeriet
2014/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven
(Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9758 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-348
Justitsministeriet
BEK nr 1007 af 16/12/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer
Erhvervsministeriet
CIR nr 21 af 08/03/1999 - Historisk
CIRKULÆRE OM TJENESTEREJSEAFTALEN
Finansministeriet
BEK nr 874 af 17/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser mm.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
CIR nr 113 af 22/09/1988 - Historisk
Cirkulære om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed
Finansministeriet
BEK nr 38 af 23/01/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 50 af 24/01/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 851 af 16/12/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2018/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
BEK nr 818 af 20/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
AFG nr 9472 af 29/05/2018 - Gældende
Gevinst ved afståelse af bitcoins
Skatteministeriet
BEK nr 669 af 22/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 180 af 25/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10256 af 28/11/2017 - Gældende
Udlån fra virksomhedsordningen - obligationer
Skatteministeriet
BEK nr 1498 af 13/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
2017/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
BEK nr 868 af 14/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser m.m. ved Statens Seruminstitut
Sundheds- og Ældreministeriet 1|2|3|4 >