Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis sms  fandt 95 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 5 af 05/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal
Kulturministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9445 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11784 af 20/11/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10594 af 01/07/2017 - Gældende
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2017
(Prismarkedsføring)

Erhvervsministeriet
KEN nr 10007 af 05/09/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10053 af 01/07/2013 - Historisk
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring
Erhvervsministeriet
KEN nr 9933 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2016.4 - Gældende
2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning
Folketinget
KEN nr 10744 af 02/10/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9390 af 02/10/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9976 af 20/12/2013 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 - uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
(Spamvejledning)

Erhvervsministeriet
AFG nr 9762 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt af værdi af indløste spillepoint
Skatteministeriet
2009/1 BTL 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring
(Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet)

Folketinget
VEJ nr 10519 af 01/04/2014 - Gældende
Retningslinjer for korfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014
Erhvervsministeriet
2008/1 BSF 108 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til udsatte unge
Folketinget
BEK nr 10061 af 07/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10208 af 20/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 11264 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00858
Justitsministeriet
2018/1 LSF 127 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.v. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9527 af 18/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2010/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum
(Ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer, ophævelse af bestemmelsen om organiseret rabat, fastsættelse af regler om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af sammenlignende test samt anvendelse af anonym informationsindsamling mv.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
2018/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
FOU nr 2018.26 - Gældende
2018-26. Anbragt dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune
Folketinget
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
2017/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
2017/1 LSF 117 - Gældende
Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9909 af 09/07/2013 - Historisk
Meddelelse om behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser, herunder spørgsmål om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (RM 3/2008 – rettet juli 2013)
(RM 3/2008)

Justitsministeriet
KEN nr 9956 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0003
Justitsministeriet
KEN nr 9960 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0012
Justitsministeriet
2017/1 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
FOU nr 2017.10 - Gældende
2017-10. Ulovlig instruks om adskilt indkvartering af alle 15-17-årige asylansøgere og deres ægtefæller eller samlevere
Folketinget
2016/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9300 af 25/06/2008 - Gældende
Vejledning om sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om markedsføring
Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9524 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00484
Justitsministeriet
2015/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån)
Justitsministeriet 1|2 >