Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis spil for børn  fandt 157 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9850 af 04/10/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20.
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9521 af 26/06/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20. Ansøgningsfrist den 29. august 2018 kl. 12.00
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10370 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge (Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge)
Børne- og Socialministeriet
2018/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
VEJ nr 11 af 15/02/2011 - Historisk
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
2006/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
2004/2 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
VEJ nr 57 af 05/03/1998 - Historisk
Vejledning om Servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 208 af 19/12/2000 - Historisk
Vejledning om særlig støtte til børn og unge
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10 af 03/02/2006 - Historisk
Vejledning om særlig støtte til børn og unge
(Lov om social service)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 4 af 16/01/2002 - Historisk
Vejledning om særlig støtte til børn og unge
(Lov om social service)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 218 af 15/12/1992 - Historisk
Vejledning om bistandslovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 99 af 05/12/2006 - Historisk
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

(Ungestøttevejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 31 af 06/05/2009 - Historisk
Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 26 af 26/05/2008 - Historisk
Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10594 af 01/07/2017 - Gældende
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2017
(Prismarkedsføring)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 49 af 30/06/2009 - Gældende
Vejledning om etablering af regionale familieambulatorier
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 LSF 189 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
2005/1 BTL 13 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om markedsføring
Folketinget
2004/2 BTL 108 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår specialundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning m.v.)

Folketinget
KEN nr 9798 af 20/09/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-364
Justitsministeriet
KEN nr 9245 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00759
Justitsministeriet
2004/2 BTL 38 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om social service
Folketinget
2016/1 LSF 58 - Gældende
Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
VEJ nr 48 af 28/02/1994 - Historisk
Vejledning om økonomisk støtte til boligsocial indsats (Til samtlige kommunalbestyrelser og almennyttige boligselskaber)
Beskæftigelsesministeriet
2002/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at styrke borgernes retsstilling
Folketinget
1999/1 LSF 189 - Gældende
Forslag til Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven)
Undervisningsministeriet
ISP nr 2010.0616 - Gældende
Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland Herning og Viborg den 16. og 17. juni 2010
Folketinget
STV nr 20001 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
VEJ nr 9211 af 13/05/2013 - Historisk
Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser
Undervisningsministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20014 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
2007/2 BSF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sund og økologisk mad
Folketinget
2016/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om markedsføring
Erhvervs- og Vækstministeriet
VEJ nr 9512 af 25/06/2018 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen)
(Varetægtsvejledningen)

Justitsministeriet
SKR nr 11174 af 05/04/1968 - Historisk
Skrivelse om cirkulære om ændring af forlystelsescirkulæret. (* 1)
Justitsministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSER
Skatteministeriet
BEK nr 991 af 06/11/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om informations- og indholdstjenester med integreret taksering (tidligere service 900-tjenester)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
VEJ nr 9716 af 11/07/2016 - Historisk
Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen)
(Varetægtsvejledningen)

Justitsministeriet
VEJ nr 36 af 12/04/2012 - Historisk
Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen)
(Varetægtsvejledningen)

Justitsministeriet
VEJ nr 46 af 30/05/2011 - Historisk
Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen)
(Varetægtsvejledningen)

Justitsministeriet
VEJ nr 9197 af 13/04/2015 - Historisk
Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen)
(Varetægtsvejledningen)

Justitsministeriet
VEJ nr 9857 af 05/11/2009 - Historisk
Vejledning om bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsvejledningen)
Justitsministeriet 1|2|3|4 >