Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis tv  fandt 557 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1404 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
LBK nr 115 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 681 af 23/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 429 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab)
Justitsministeriet
BEK nr 107 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
(Varetægtsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 977 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1423 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 128 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10008 af 19/01/1982 - Gældende
'Gratis' leje af Tv-apparat. Prisreklame (* 1)
Erhvervsministeriet
UDT nr 10011 af 02/05/1988 - Gældende
Indboforsikring for pensionister. Forsikring. Indgåelse/afvikling af aftaler. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 26330 af 20/12/1991 - Gældende
God markedsføringsskik - vildledende anvendelse af betegnelsen gratis
Kulturministeriet
UDT nr 10022 af 28/03/1990 - Gældende
'Gratis' doseringsske og vaskeforstærker ved introduktion af et nyt vaskepulver. Mfl § 2. Omo Mikro.
Erhvervsministeriet
2000/1 BTB 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
2006/1 BSF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2005/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
FOU nr 1987.102 - Gældende
Erstatning for skade på tv-apparat under transport
Folketinget
1997/1 LSF 50 - Gældende
1997 LSF 50 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (TV-RETTIGHEDER TIL VIGTIGE BEGIVENHEDER OG FORBUD MOD PIRATDEKODERE M.V.)(* 1)
Folketinget
KEN nr 26220 af 25/06/1991 - Gældende
Tv-reklame for ulovlig præmiekonkurrence - udfald beror helt eller delvis på tilfældet
Kulturministeriet
2005/1 LSV 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Folketinget
2008/1 LF 149 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv, ændring af must carry-reglerne, opkrævning af licens m.v.).
Kulturministeriet
2008/1 BTL 149 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv, ændring af must carry-reglerne, opkrævning af licens m.v.)

Folketinget
2002/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Nedlæggelse af Public Service Rådet og DR s og TV 2 s programråd samt ophævelse af visse lokal-tv-stationers forpligtelse til at betale afgift)

Kulturministeriet
2005/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
KEN nr 9050 af 01/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 144, er valgbar.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S
(Ændrede »must-carry«-regler, DR’s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen og genindførelse af forbud mod produktplacering samt ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014)

Kulturministeriet
KEN nr 9257 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00559
Justitsministeriet
UDT nr 10017 af 17/09/1990 - Gældende
I Billed-Bladet var indlagt 25 'fribilletter'. For 9 af de 25 værdikuponer fandtes anvendelsen af ordet 'fribillet' for vildledende. Samtlige værdikuponer ansås for ydelse af ulovlig tilgift. Mfl § 2. særlige området. Dag- og ugeblade. Mfl § 6. tilgift betinget af køb.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9713 af 29/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-139
Justitsministeriet
2017/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 9756 af 10/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01170
Justitsministeriet
2015/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.)
Kulturministeriet
KEN nr 9712 af 29/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-138/151
Justitsministeriet
KEN nr 9180 af 02/09/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 63/1998
Justitsministeriet
KEN nr 9561 af 11/10/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1022
Justitsministeriet
KEN nr 9120 af 27/04/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/53
Justitsministeriet
ISP nr 2013.0124 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 - Afsluttende brev (opfølgning nr. 3)
Folketinget
2004/2 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
2006/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
UDT nr 10015 af 30/10/1990 - Gældende
Markedsføringslovens anvendelighed overfor Danmarks Radio. Licenskampagne med præmiekonkurrence. mfl § 1. mfl § 8.
Erhvervsministeriet
2014/1 BTL 157 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og             -tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Folketinget
KEN nr 10254 af 28/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-563
Justitsministeriet
KEN nr 11175 af 16/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse alder - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11038 af 19/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 133/1999
Justitsministeriet
AFG nr 10144 af 24/10/2017 - Gældende
Spilafgift - spil uden indsats for medlemmer af en forening
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>