Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis tv  fandt 555 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 444 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LOV nr 1404 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 681 af 23/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1423 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 869 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
(Varetægtsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1007 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 977 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 429 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab)
Justitsministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
UDT nr 10008 af 19/01/1982 - Gældende
'Gratis' leje af Tv-apparat. Prisreklame (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 26330 af 20/12/1991 - Gældende
God markedsføringsskik - vildledende anvendelse af betegnelsen gratis
Kulturministeriet
1997/1 LSF 50 - Gældende
1997 LSF 50 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (TV-RETTIGHEDER TIL VIGTIGE BEGIVENHEDER OG FORBUD MOD PIRATDEKODERE M.V.)(* 1)
Folketinget
UDT nr 10011 af 02/05/1988 - Gældende
Indboforsikring for pensionister. Forsikring. Indgåelse/afvikling af aftaler. (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 734 af 20/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse
Kulturministeriet
KEN nr 9050 af 01/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 144, er valgbar.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 809 af 19/11/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse
Kulturministeriet
KEN nr 9713 af 29/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-139
Justitsministeriet
BEK nr 546 af 19/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse
Kulturministeriet
2000/1 BTB 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
UDT nr 10022 af 28/03/1990 - Gældende
'Gratis' doseringsske og vaskeforstærker ved introduktion af et nyt vaskepulver. Mfl § 2. Omo Mikro.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1095 af 29/12/1997 - Historisk
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Tv-rettigheder til vigtige begivenheder og forbud mod piratdekodere m.v.) (* 1)
Kulturministeriet
ISP nr 2013.0124 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 - Afsluttende brev (opfølgning nr. 3)
Folketinget
2015/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.)
Kulturministeriet
KEN nr 9257 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00559
Justitsministeriet
2012/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S
(Ændrede »must-carry«-regler, DR’s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen og genindførelse af forbud mod produktplacering samt ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014)

Kulturministeriet
2002/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Nedlæggelse af Public Service Rådet og DR s og TV 2 s programråd samt ophævelse af visse lokal-tv-stationers forpligtelse til at betale afgift)

Kulturministeriet
2017/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2008/1 BTL 149 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv, ændring af must carry-reglerne, opkrævning af licens m.v.)

Folketinget
KEN nr 9960 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0012
Justitsministeriet
2005/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
KEN nr 26280 af 12/11/1991 - Historisk
Midlertidig inddragelse af tilladelse til lokal tv
Kulturministeriet
KEN nr 9712 af 29/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-138/151
Justitsministeriet
2005/1 LSV 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Folketinget
2008/1 LF 149 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikke-kommercielt tv, ændring af »must carry«-reglerne, opkrævning af licens m.v.).
Kulturministeriet
KEN nr 26220 af 25/06/1991 - Gældende
Tv-reklame for ulovlig præmiekonkurrence - udfald beror helt eller delvis på tilfældet
Kulturministeriet
2006/1 BSF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2005/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
LBK nr 551 af 20/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Radio-TV-loven)

Kulturministeriet
KEN nr 11038 af 19/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 133/1999
Justitsministeriet
LBK nr 255 af 20/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 1188 af 23/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 988 af 06/10/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
2000/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed mv. (Gennemførelse af Medieaftale 2001 2004 mv.)
Kulturministeriet
LOV nr 1052 af 17/12/2002 - Historisk
Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
2002/1 LSV 40 - Gældende
Forslag til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>