Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis  fandt 4035 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 688 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1263 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1269 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Erhvervsministeriet
BEK nr 664 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 354 af 26/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder
Erhvervsministeriet
2002/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis receptpligtig medicin og gratis briller til børn og unge under 18 år
Folketinget
UDT nr 10003 af 01/03/1975 - Gældende
'Gratis service' i lejeforhold. (* 1)
Erhvervsministeriet
UDT nr 10011 af 02/05/1988 - Gældende
Indboforsikring for pensionister. Forsikring. Indgåelse/afvikling af aftaler. (* 1)
Erhvervsministeriet
2007/2 BF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2002/1 BF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis receptpligtig medicin og gratis briller til børn og unge under 18 år.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
VEJ nr 9343 af 01/10/1998 - Gældende
Vejledning om uddeling af gratis oksekød
Miljø- og Fødevareministeriet
2001/2 BSF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis influenzavaccination til ældre
Folketinget
UDT nr 10013 af 26/03/1979 - Gældende
'Gratis' pålægning af tæpper. Kombinationssalg. (* 1)
Erhvervsministeriet
2004/2 BSF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis adgang til museer
Folketinget
UDT nr 10005 af 01/03/1979 - Gældende
'Gratis' gaver til deltagere i salgs- og demonstrationsture. (* 1)
Erhvervsministeriet
2001/2 BF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis influenzavaccination til ældre.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 26330 af 20/12/1991 - Gældende
God markedsføringsskik - vildledende anvendelse af betegnelsen gratis
Kulturministeriet
2003/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn
Folketinget
2004/1 BSF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn
Folketinget
UDT nr 10008 af 19/01/1982 - Gældende
'Gratis' leje af Tv-apparat. Prisreklame (* 1)
Erhvervsministeriet
2007/2 BSF 88 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis adgang til Cochrane-biblioteket
Folketinget
2007/2 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling
Folketinget
UDT nr 10012 af 01/03/1979 - Gældende
Syning af gardiner 'gratis' eller mod symbolsk betaling. Kombinationssalg. (* 1)
Erhvervsministeriet
2009/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis klimatjek af boliger og virksomheder
Folketinget
2006/1 BSF 54 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik
Folketinget
2004/2 BF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis adgang til museer.
Kulturministeriet
UDT nr 10013 af 12/03/1982 - Gældende
'Bo gratis i fire måneder.' Fast ejendom (* 1)
Erhvervsministeriet
1986/1 BSF 105 - Gældende
1986 BSF 105 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GRATIS SKOLEMÆLK
Folketinget
2016/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis psykologhjælp til voldsramte på landets krisecentre
Folketinget
2001/2 BTB 16 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om gratis influenzavaccination til ældre
Folketinget
VEJ nr 9899 af 16/10/2019 - Gældende
Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
1998/1 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis influenzavaccination til personer over 65 år
Folketinget
2006/1 BTB 54 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik
Folketinget
2007/2 BF 88 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis adgang til Cochrane-biblioteket.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2004/1 BF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn.
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
1988/1 BSF 25 - Gældende
1988 BSF 25 FOLKETINGSBESLUTNING OM GRATIS INSULIN TIL SUKKERSYGEPATIENTER
Folketinget
2009/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis klimatjek af boliger og virksomheder.
Miljøministeriet
1998/1 BF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis influenzavaccination til personer over 65 år.
Sundhedsministeriet
2001/2 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis receptpligtig medicin til børn under 18 år
Folketinget
UDT nr 10013 af 01/03/1978 - Gældende
Ydelse af tilgift. Gratis. Ydelse af ganske samme art. (* 1)
Erhvervsministeriet
2001/2 BF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis receptpligtig medicin til børn under 18 år.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2005/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2007/2 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre midler til gratis sund og økologisk mad i folkeskolen
Folketinget
2006/1 BSF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2006/1 BF 54 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik.
Transport- og Energiministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>