Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis  fandt 4035 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10372 af 12/08/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10009 af 13/09/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10668 af 21/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10188 af 27/01/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2019/1 SF.L L 63 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. november 2019) - L 63
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9403 af 05/03/2002 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 11246 af 22/10/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10031 af 03/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9489 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-515 og 517
Justitsministeriet
KEN nr 9967 af 09/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10035 af 27/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10017 af 17/09/1990 - Gældende
I Billed-Bladet var indlagt 25 'fribilletter'. For 9 af de 25 værdikuponer fandtes anvendelsen af ordet 'fribillet' for vildledende. Samtlige værdikuponer ansås for ydelse af ulovlig tilgift. Mfl § 2. særlige området. Dag- og ugeblade. Mfl § 6. tilgift betinget af køb.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9597 af 01/12/2009 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10700 af 22/05/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9389 af 13/08/2002 - Gældende
Foreningsblade og magasiner
Skatteministeriet
KEN nr 11098 af 10/12/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - kommuner - undervisning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR nr 244 af 14/11/1960 - Gældende
Cirkulære om Haagercivilkonventionen af 1. marts 1954.
Justitsministeriet
KEN nr 10020 af 13/12/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9398 af 21/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9994 af 27/01/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9996 af 27/01/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR1H nr 141 af 22/09/1987 - Gældende
Cirkulære om gratis vaccination mod visse sygdomme m.v. på Færøerne
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9442 af 03/04/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10771 af 01/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10058 af 02/04/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10594 af 01/07/2017 - Gældende
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2017
(Prismarkedsføring)

Erhvervsministeriet
UDT nr 10009 af 03/06/1976 - Gældende
Ydelse af tilgift til erhvervsdrivende. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9998 af 27/01/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10769 af 22/05/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9756 af 10/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01170
Justitsministeriet
KEN nr 11039 af 01/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-20-06 om arbejdets forhold - afspændingsbehandling i arbejdstiden - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 SF. L 18 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2006) - L 18
Kulturministeriet
BKI nr 33 af 07/06/1960 - Gældende
Bekendtgørelse af den på den 7. internationale privatretlige konference i Haag vedtagne konvention af 1. marts 1954 angående civilprocessen (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10065 af 20/02/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10667 af 01/06/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10024 af 20/02/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10059 af 02/04/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10175 af 06/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. november 2002 vedr. Efterskolelærere, som deltager i efterskolens måltid uden at betale vederlag
Skatteministeriet
KEN nr 9880 af 04/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9882 af 04/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10064 af 20/02/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1988/1 BTL 108 - Gældende
1988 BTL 108 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (ÆNDRING AF REGLER OM PRAKTISK BISTAND) NR L 108 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20057 af 01/01/1968 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1968 0210 MN. FORENINGSBLADE, FAGBLADE O LIGN
Skatteministeriet
2004/1 BSF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af førstehjælp som obligatorisk fag på sygeplejerskeuddannelsen
Folketinget
2006/1 BF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om vederlagsfri tandpleje og tandbehandling.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 9123 af 02/12/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse, hudfarve og race -afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9050 af 01/03/1995 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 144, er valgbar.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10025 af 31/10/1989 - Gældende
Gavecheck ved køb af rejse. Tilgift betinget af køb. (*1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10505 af 18/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>