Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på grim pige  fandt 16 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 9051 af 30/01/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00576
Justitsministeriet
KEN nr 9716 af 21/10/2011 - Gældende
Kendelse 57.2010
Erhvervsministeriet
KEN nr 10603 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over brug af varmepude i forbindelse med fødsel
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9736 af 21/06/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-50
Justitsministeriet
KEN nr 10169 af 24/01/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9684 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00781
Justitsministeriet
KEN nr 9599 af 06/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - uddannelse - repressalier - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2015.8 - Gældende
2015-8. Udsendelse af børn, der er anbragt i kommunens varetægt
Folketinget
ISP nr 2012.0330 - Gældende
Inspektion af de sikrede afdelinger i Specialinstitutionen Sølager den 25. oktober 2011
Folketinget
KEN nr 9471 af 26/05/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00853
Justitsministeriet
2016/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.)
Undervisningsministeriet
2017/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Tatoveringsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
1987/1 LSF 254 - Gældende
1987 LSF 254 FORSLAG TIL LOV OM OPFYLDELSE AF GRUNDLOVENS § 75 (ARBEJDE TIL ALLE)
Folketinget
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2019/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
FLO nr 22001 af 01/01/1985 - Historisk
Orientering om pædagogikum for kandidatvejledere og kursusledere
Undervisningsministeriet