Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på grov pig  fandt 257 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
BEK nr 1370 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1261 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1461 af 15/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 11020 af 18/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 39-årig mand og barnet en 13-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
UDT nr 10004 af 12/01/1988 - Gældende
Biografreklame. Kønsdiskriminerende reklame (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10279 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/1999
Justitsministeriet
2018/1 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 10281 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 73/1999
Justitsministeriet
KEN nr 12781 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over fejlmedicinering i forbindelse med bedøvelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11075 af 29/07/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - høj alder - sædelighedskriminalitet - tilståelse - påtaleopgivelse(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 15019 af 01/10/1989 - Gældende
Fejlbehandling (* 1)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9044 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 4/2003
Justitsministeriet
2007/2 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab)

Justitsministeriet
KEN nr 9346 af 15/05/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0057
Justitsministeriet
KEN nr 9046 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 6/2003
Justitsministeriet
KEN nr 9446 af 20/10/2000 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 15051 af 11/06/1997 - Gældende
Tilsluttet usteril væske til i.v. drop
Sundheds- og Ældreministeriet
1995/1 BSF 109 - Gældende
1995 BSF 109 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STRAF FOR OMSKÆRING AF KVINDER
Folketinget
2001/2 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpelse af straffen for voldtægt)

Folketinget
2001/1 LSF 27 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
Justitsministeriet
1996/1 LSF 65 - Gældende
1996 LSF 65 FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD OMSKÆRING AF KVINDER
Folketinget
KEN nr 9677 af 01/11/2004 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
MED nr 11500 af 31/08/1963 - Gældende
Meddelelse om praksis med hensyn til nægtelse eller frakendelse af retten til erhvervsmæssigt førerbevis. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9738 af 18/08/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-57
Justitsministeriet
2002/1 LSF 183 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og udlændingeloven
(Kvindelig omskæring)

Justitsministeriet
KEN nr 11075 af 28/07/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - høj alder - sædelighedskriminalitet - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 9713 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-737
Justitsministeriet
KEN nr 9016 af 04/12/2002 - Gældende
Konkrete afgørelser vedr. § 13 fra ÅB 2002 I
Justitsministeriet
2001/2 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven
Justitsministeriet
KEN nr 9419 af 23/04/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 25/1999
Justitsministeriet
2003/1 LSF 231 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Mindstestraf for voldtægt, skærpelse af straffen for særlig farlig, rå eller ydmygende voldtægt og af straffen for voldtægt mod børn under 15 år samt indførelse af straf for uagtsom voldtægt)

Folketinget
KEN nr 9252 af 18/06/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00230
Justitsministeriet
2000/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kriminalretspleje og ungdomsdomstole for unge i alderen 12 til 18 år
Folketinget
KEN nr 9188 af 14/10/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 76/1998
Justitsministeriet
KEN nr 9543 af 13/08/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-722
Justitsministeriet
KEN nr 9187 af 14/10/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 75/1998
Justitsministeriet
KEN nr 9189 af 14/10/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 77/1998
Justitsministeriet
KEN nr 9042 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 134/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9758 af 12/11/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/2003
Justitsministeriet
2002/1 ÆF2 94 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder
Folketinget
KEN nr 9092 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00730
Justitsministeriet
FOU nr 2015.19 - Gældende
2015-19. Skoles beslutning om overflytning af elev til en anden skole var en afgørelse. Sagsbehandlingsregler ikke overholdt
Folketinget
KEN nr 9524 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0239
Justitsministeriet
KEN nr 12256 af 31/12/2000 - Gældende
Fejlmedicinering
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny paragraf i straffeloven vedrørende digitale sexkrænkelser
Folketinget
KEN nr 10169 af 16/06/1992 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 30/1992
Justitsministeriet
2012/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et nationalt dna-register
Folketinget
KEN nr 9028 af 25/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-69
Justitsministeriet
2013/1 BSF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et udvidet nationalt DNA-register
Folketinget 1|2|3|4|5|6 >